Ungdomsdomstol er en god ide

Fra politiet får vi nu et udmærket forslag om oprettelse af en ungdomsdomstol, der skal tage sig af den kriminalitet, der udøves af 12 til 15-årige gadebandemedlemmer

, i første række trediegenerationsunge, de såkaldte 3G'ere som politiet i stigende grad anholder for grov volds-kriminalitet og røverier. En såkaldt "lømmelpakke" som folketinget vedtog i 2001 for at få fat i de helt unge lovovertrædere har ikke virket, og politiassistent Bent Haagesen fra Valby Politi var ude i medierne med advarsler: "De 12 til 13-årige er meget kriminelle med vold, overfald og røverier, og med den nuværende lov kan de ikke straffes." Han fortalte om en 82-årig dame, der blev overfaldet af 3G'ere på 12 og 13 år, der brækkede hendes skulder og udplyndrede hende. "Volden bliver mere og mere grov og vi kan intet gøre andet end at sende dem hjem til forældrene", siger han. Også integrationsmedarbejder Manu Sareens anbefaler en ung-domsdomstol der kan idømme sanktioner, der fjerner de unge fra gaderne og bringer dem ind i et overvåget forløb, hvor de rent fysisk ikke kan begå kriminalitet. Den eneste der ikke kan indse, at den eneste måde at bekæmpe gadebanderne på er at fjerne dem fra gaderne, er den håbløse konservative justitsminister, der øjensynlig ikke har tid til at læse Københavns Politis virksomhedsberetninger, hvor der blandt meget andet står: "Desværre må det konstateres, at unge af udenlandsk herkomst tegner sig for en uforholdsmæssig stor del af den begåede ungdomskriminalitet. Navnlig indenfor de alvorligere kriminalitetsformer som vold og røveri er de klart overrepræsenteret. Også blandt de helt unge under 15 år, og specielt under 13 år, ses et markant problem. I denne gruppe har der i forbindelse med kriminalitet været tilbageholdt 64 danske børn og 99 børn af udenlandsk herkomst, hvoraf 40 var under 10 år." Som det ses vil det være en fejltagelse, hvis konceptet omkring en domstol begrænses til børn i alderen 12 til 15 år. Der bør ikke være en nedre aldersgrænse for domstolens virke og som Manu Sareens siger "jo tidligere vi får fat i dem jo bedre". Danskere der bor i indvandrer-tætte områder og i ghetto-bebyggelser kan fortælle om muslimske børn, der fra fem årsalderen udviser en ekstrem asocial og voldelig opførsel, formentlig påvirket af ældre søskende og af familiens omtale af de vantro ugudelige danskere. Danske børn der bor i disse områder er udsat for en uhyggelig daglig terror, der ikke kan undgå at skade dem for livet. De familier, der har råd, flygter fra området, og børnene i de fattigste familier har to muligheder: enten skjuler de sig indendørs eller også bliver de lige så voldelige og kriminelle som indvandrerne. Det er den fremtid, som det danskfjendske socialistiske og borgerlige flertal på Christiansborg har givet dem. Fra deres velhaverkvarterer, hvor politiet pudsigt nok er uhyre effektivt, forhåner og tilsviner disse folketingsmedlemmer ofrene for deres landssvigerpolitik. Der er brug for et nyt retsopgør med tilbagevirkende kraft.