EMNER

Ungdomshus skal se dagens lys

Ungdomsskolebestyrelse opfordres til at se på muligheder for ungt værested

HIRTSHALS:Ungdomskolens bestyrelsen vil få en opfordring fra børne- og kulturudvalget til at drøfte og se på konkrete muligheder for at etablere et ungdomshus i Hirtshals. - Vi er opmærksom på, at en stor del af de unge har en anden opfattelse af de fritidstilbud, der findes, end de voksne har. Mange har et behov for at kunne mødes med kammerater et sted uden en voksen styring, siger udvalgsformand Ole Albæk (UP). Ønsket om et ungdomshus er et af de temaer, som går gennem den slutrapport, som netop erlavet over projekt Unge Øjne, hvor samlige unge i 9. og 10. klasse har medvirket. Talen om et ungdomshus er ikke ny. Således siger medarbejdere fra biblioteket i rapporten: - Det er en kommunal opgave at få et ungdomshus op at stå. De unge har efterspurgt et sted at være i 30 år nu. Det er på tide, at politikerne kommer mere på banen. Alternativet til ungdomshuset er, at de eksisterende klubber har mere åbent. De unge øjne ser Hirtshals som en kedelig sted at bo, og en del ønsker flere aktiviteter med action i. Det bliver også et af emnerne, når Den Musiske Skole, dvs. ungdomsskole og musikskole, tager opfordringen til dialog med de unge op. De unge har adgang til at holde ungdomsfest på klubberne Basement i Bindslev og Elysium i Ulvkær. Festerne er populære, men der er forskellige holdninger til Elysium. Således foreslår 9. og 10. klasse eleverne, at 7. klasserne ikke fortsat skal have adgang, og det er et af de punkter, som ungdomsskolen skal drøfte.