EMNER

Ungdomshusets placering

Hvorfor klubben Sct. Georgs Gårdens manglende forældrebestyrelse inddrages i debatten om ungdomshuset forstår jeg ikke, og inden samme Kurt Taagaard pådutter mig en bestemt holdning til brugerindflydelse, burde han, hvis der var et ærligt ønske herom, undersøge hvorfor og hvorfor ikke. Helt præcis - for at også Kurt Taagaard kan forstå det - så er afgørelsen om en forældrebestyrelse i klubben ikke min. Ifølge regler kan der oprettes en forældrebestyrelse, men som du også burde vide, så kan indflydelse også foregå direkte gennem de større børn og unge i form af f.eks et klubråd. Med hensyn til ungdomshusets placering på Sct. Georgs Gården så byder klubben ungdomshusets brugere og personale velkommen hertil. Vi håber på et godt og positivt samarbejde, og håber at placeringen vil blive til gavn og glæde for alle. For at Kurt Taagaard også kan følge med, kan det herefter fastslås at Sct. Georgs Gården fremover indeholder en børnehave, en fritids- og juniorklub og ungdomshuset. Hverken børnehavens leder og personale eller klubbens leder og personale er ansat til at arbejde i ungdomshuset og har således ingen indflydelse på hvad der udmøntes af brugerindflydelse her.