Sindal

Ungdomsklub har årsmøde

Sindal Ungdomsklub inviterer forældre og medlemmer til møde 6. maj i lokalerne på Sindallund, idet klubben har generalforsamling. Klubben har fortsat fremgang i medlemstallet, og bestyrelsen håber, at der kommer rigtig mange gode ideer frem på mødet til klubbens fremtidige aktiviteter.