Hirtshals

Ungdomsklub på stand-by

Alt for få unge vil med ombord på HG 159 Johs. Hejlesen

HIRTSHALS:Planerne om at lave en ungdomsklub i skibsbevaringsprojektet HG 159 Johs. Hejlesen er foreløbig sat i bero. Der dukkede blot to forældre og tre unge op til et informationsmøde lørdag formiddag i Marinestuen på Sydvestkajen, og det skuffer foreningens formand Ole Ejstrup. - Jeg er forbavset over, at der ikke er større interesse, men vi arbejder videre med projektet, og det skal nok lykkedes at skaffe den nødvendige besætning, siger Ole Ejstrup. Foreningen har både besøgt skoler og institutioner i bestræbelserne på at få de unge involveret i projektet. Økonomisk får det også konsekvenser for foreningen, idet man går glip af kommunale tilskudskroner, hvis der ikke kan stables en egentlig ungdomsafdeling på benene. Den gamle Snurrevodskutter er i øjeblikket ved at blive klargjort på Sydvestkajen, så den kan blive klar til at deltage i Nordisk Sejlads til sommer, som starter i Tvedestrand og slutter i Hirtshals. Ole Ejstrup håber at flere unge vil melde sig på banen i løbet af foråret.