Lokalpolitik

Ungdomsklubelever mister busrute

NT fastholder at droppe aftenture til og fra Ravnkilde med rute 480

NØRAGER:Uanset at rigtig mange, både privatpersoner, foreninger og skoler i foråret tog imod lokalpolitikernes opfordring om også at klage til Nordjyllands Trafikselskab (NT) over selskabets planlagte drastiske nedskæringer på flere busruter i Nørager Kommune, så ser kampen for at bevare aftenturene med rute 480, Ravnkilde - Nørager, ud til at være tabt. NT's planlagte nedskæringer for ruten betyder, at middagssafgangen fra Ravnkilde klokken 12.17 nedlægges. Det samme gør afgangen fra Ravnkilde 17.48 og afgangen den anden vej fra Nørager til Ravnkilde klokken 19 og 21.35, da betjening til ungdomsskole ifølge NT ligger uden for den grundlæggende betjening. - Uanset at Nørager Kommune vil fortsætte sin protest over for NT mod nedskæringerne på ruten, tror jeg ikke længere på muligheden for at bevare aftenturene fra Ravnkilde, erkender Orla Kastrup Kristensen (V), formand for kultur- og socialudvalget. Han er efter flere møder med trafikselskabet vred over NT's fortsatte holdning, fordi busrute 480 er en vigtig stamrute på tværs af Nørager Kommune, der ud over elever til ungdomsskolen på Sortebakkeskolen transportere borgere i alle aldre og på den måde er med til at binde kommunen sammen. - Af samme grund finder jeg det naturligt, at NT fortsat er med til at finansiere hele ruten i stedet for som de foreslår erstatte aftenturene fra og til Ravnkilde med en teletaxi betalt af kommunen selv, påpeger udvalgsformanden. Kommunal soloudgift NT's beregninger ud fra de nuværende passagertal viser, at en teletaxiordning for de tre aftenture fra og til Ravnkilde vil koste Nørager Kommune omkring 60.000 kroner årligt fremover, når de ændrede køreplaner træder i kraft 14. december i år. - Uanset at vi efter vore egne beregninger kan etablere en teletaxiordning til og fra Ravnkilde for ungdomsskoleeleverne for mellem 40.000 og 45.000 kroner, så pålægger NT med deres nedskæringer os en merudgift, som vi reelt ikke har mulighed for at protestere imod på grund af vores ansvar for transporten af eleverne, forklarer Orla Kastrup Kristensen. Fælles protest På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag aften var der enighed om fortsat at protestere over NT's spareplaner samt at hvis det som forventet ikke nytter noget at lade en teletaxi overtage de tre aftenture til og fra Ravnkilde på hverdagsaftener. Fra flere sider lød der kritik af NT's nedskæringer, der rammer landkommuner som Nørager særligt hårdt og gør det vanskeligt for folk uden bil at bosætte sig i kommunen. Blandt andet foreslog Jens Ove Hansen (V), at kommunen måske skulle overveje sit fortsatte samarbejde med NT, der i år koster Nørager Kommune over 1,3 mio kroner. Knud Nørgaard (J1) oplyste til overraskelse for flere, at kommunen ikke var mere bundet af samarbejdsaftalen med NT, end at den havde mulighed for at entrere med lokale vognmænd om kørsel af ungdomsskoleelever. Af samme grund blev det besluttet ud over at fastholde protesten over NT's planlagte besparelser, at der nu helt uden om trafikselskabet undersøges lokale muligheder for transport af ungdomsskoleelever, tilrettelagt efter behov som alternativ til rute 480.