Ungdomskriminaliteten er stigende

Ungdomshus skal være med til at knække den stigende kriminalitetskurve

PANDRUP:Ifølge Hjørring Politi er Pandrup Kommune ikke mere plaget af kriminalitet og narkotika end andre kommuner i Hjørring Politikreds, men det er ikke ensbetydende med, at man ikke skal tage hånd om de problemer der er, mener kommunens ungdomskonsulent, Rasmus Gjerding. Sammen med ungdomsskoleinspektør Tommy DuunMogensen har han lavet en rapport, der blandt andet stiller forslag om et ungdomshus. Heraf fremgår det, at der i perioden 1999-2003 er kommet langt flere anmeldelser om euforiserende stoffer - tallet er steget til tre til 13, en stigning på 333 procent. Anmeldelser om hærværk er steget fra 17 i 1999 til 92 i 2003. Endvidere er antallet af anmeldelser om tyveri, indbrud og indbrudstyveri steget med 41 procent fra 1999 til 2003 fra. Den tiltagende ungdomskriminalitet er et problem for kommunen, blandt andet fordi det skaber utryghed og giver kommunen et dårligt ry, som kan medføre, at der ikke kommer tilflyttere, og det vil igen medføre et dårligere skattegrundlag og hermed en serviceforringelse. Derfor skal den opadgående kurve vendes og her foreslår Rasmus Gjerding og Tommy Duun Mogensen, der laves et ungdomshus, som kan være en fast base for de unge - Det er vigtigt, der er nogle voksne, som har mulighed for at være en del af et ungdomshus og en ungdomskultur og dermed også kan holde øje med, hvad der sker i den ungdomskultur. Hvis man er tæt på den ungdomskultur, kan man i hvert fald på øjnene op for eventuelle faresignaler og derved tage nogle ting i opløbet. Vi vil blive bedre til at spotte de unge, som måske er på vej ud af en dårlig sti, siger Rasmus Gjerding, der erkender, det er svært at påvise, om et ungdomshus kan løse problemet. De nuværende ungdomsklubber er spredt rundt i hele kommunen og det gør det svært at have fingeren på pulsen og sikre, der sker en koordinering af den viden som de forskellige klubmedarbejdere sidder inde med. Arbejdsløshed Af rapporten fremgår det også, ikke overraskende, at Pandrup Kommune har den største arbejdsløshed i forhold til Nordjyllands Amt og resten af landet - om der er en sammenhæng mellem høj arbejdsløshed og kriminalitetsmængden er ikke entydig, men lediggang er orden - Et ungt menneske i teenagealderen, hvis forældre er arbejdsløse, kan det påvirke den unges livssituation, fordi forældrene måske har det dårligt. Og hvis det er et ungt menneske mellem 18-25 år, der står uden arbejde, vil de føle sig uden for og på den måde, bliver de ikke ordentlig integreret og kan på den måde lettere blive tiltrukket af miljøer, som ikke opfører sig hensigtsmæssigt, siger Rasmus Gjerding, der også påviser, at der i øjeblikket er meget narkotika i omløb og derfor er der al mulig grund til at være på vagt. For tilgængelighed og stofmisbrug går hånd i hånd. I øjeblikket er det nemt og billigt at få fat på hash, siger Rasmus Gjerding. - Det svinger op og ned hvilken form for narkotika, der er meget tilgængeligt, og når det er nemt at få fat på, stiger risikoen for at udvikle et stofmisbrug, for de unge er grænsesøgende, siger han.