Ungdomsleder er blevet fyret

Brian Lykke stopper

FREDERIKSHAVN:Lederen af Ungdomshuset på Gl. Skagensvej, Brian Lykke, har modtaget en opsigelse fra Frederikshavn kommune. Grunden til at han ikke længere skal have sin daglige gang som lederen af stedet, der igennem fem år har samlet omkring 100 frederikshavnske unge om ugen, er, at kommunen varsler strukturændringer. I sidste uge blev der meldt ud fra politisk side, at der i bemærkninger til budgetforlig ligger, at kommunen overvejer at afhænde Ungdomshuset på Gl. Skagensvej. Brian Lykke ønsker ikke at udtale sig om sin fyring, idet han føler, at han har så mange kasketter på, at han har et loyalitetsproblem. Han siger dog, at det for de unge i byen vil få stor betydning at nedlægge Ungdomshuset på Gl. Skagensvej, hvis ikke kommunen flytter faciliteterne et andet sted hen. Brian Lykke har allerede nu ”noget andet” i støbeskeen - noget, der kunne gå hen og blive ”rigtigt spændende”, som han udtrykker det. I øvrigt henviser han til, at hans fyring endnu ikke er politisk behandling og dermed ej heller effektueret. - Så jeg regner bestemt med at være her i hvert fald resten af året, lyder det fra Brian Lykke.