Lokalpolitik

Ungdomsleder: - Så brug os dog!

Skagen skævt repræsenteret i nyt ungeudvalg i storkommunen

SKAGEN:Afdelingsleder på Børne- og Ungdomsgården i Skagen, Jan Christiansen, der besvæger sig meget blandt byens unge, føler på egne og kollegers vegne, at de ikke bliver taget med på råd i snakken om problemer med Skagen unge. Forleden spurgte en anden institutionsleder, Kaj Pedersen, BV Nordstjernen, hvor politikerne får deres informationer fra i den aktuelle sag om lukning af en børnehave. Han gav selv svaret; "Ikke fra den virkelige verden". - Det er glædeligt at også andre såkaldte eksperter på børne og unge området giver udtryk for deres synspunkter, og ikke kun politikere, der jo som Kaj Pedersen skriver skal fodres med de rigtige oplysninger - gad vide hvem der sørger for det? spørger Jan Christiansen. - I Skagen kommune arbejder vi efter værdier. Alle medarbejdere har været på kursus i dette, nogen er det lige nu. Ledergruppen i kommunen har vedtaget de overordnede værdier, som er; "Vi tager hånd om vore ressourcer" - "Vi deler viden" - "Vi har engagement og respekt" - Vi tør tage et ansvar" - "Vi vil dialogen bygget på tillid" - Desværre oplever jeg, og andre, at disse værdier og aftaler for nogle ledere kun gælder, når det er til egen fordel, konstaterer skagboen. - Vi har på Børne- og Ungdomsgården masser af viden om børn og unges forhold. Så sent som i mandags var jeg selv på et seminar omhandlende særligt udsatte unge. Men på trods af denne viden, og at vi har brugt meget krudt på den senere tids uro blandt unge i Skagen, bliver vi heller ikke her blandt visse ledere og chefer taget alvorligt i vores erfaringer og synspunkter og kun delvist taget med i det videre arbejde. Med hensyn til mindre børn og unge samlet i samme hus er der masser af eksempler rundt i Danmark på, at dette fungerer fortræffeligt. I Hjørring by har de tre integrerede institutioner for 3 - 14/18 årige. Det er alene et spørgsmål om planlægning - indretning og ud af huset aktiviteter, understreger Jan Christiansen. I flere år er der talt om at vores børn og unge der kommer fra små familier, bliver mere og mere egoistiske. De lærer ikke at drage omsorg for andre. De små har ikke nogen store at se op til, og de store har ingen små at tage hensyn til. - Fra spæd har de eget værelse - eget musikanlæg - eget tv, video og DVD, og nu er der nogen, der mener, at det næsten er skadeligt at blande store og små, så de netop lærer af hinanden og at tage hensyn til hinanden. Det forstår jeg ikke, man kan mene. - For nylig har Foreningen af Ungdomsskoleledere udsendt en pjece til blandt andre alle folketingsmedlemmer, hvori de forsøger at overbevise alle om, at ungdomsskolerne skal overtage al fritidsarbejde med unge i Danmark. Desuden skal den lokale ungdomsskoleinspektør bruge de såkaldte visioner i pjecen som inspiration i de forhandlinger om sammenlægning af kommuner, der ligger forude. Jan Christiansen fortæller, at der i den ny Frederikshavn Kommune er nedsat et udvalg til at se på ungeområdet. - Her sidder to repræsentanter fra hver kommune, dog sidder der fra Skagen kun en. Hvem er det så? Rigtig gættet, det er ungdomsskoleinspektøren, konstaterer Jan Christiansen med slet skjult ironi. Ja - "vi deler viden" - "vi vil dialogen bygget på tillid". Bare alle ville det, siger han.