Ungdomslege opper sig

Store ændringer, når unge fra 26 byer samles i Aalborg om idrætten

AALBORG:Sommerens ungdomslege i Aalborg, hvor unge fra 26 byer mødes om idrætten, bliver temmelig meget anderledes end end de syv foregående lege. Ungdomslegene bliver denne gang udsat for en kraftig modernisering. Blandt andet lokker arrangørerne denne gang med penge til de foreninger, som skaffer værtsfamilier til de 1300-1400 udenlandske deltagere. Lokkemidlet er 100 kroner i foreningskassen pr. deltager. - Den private indkvartering er hele grundideen i ungdomslegene. Så vi var nødt til at gøre noget, efter at det for fire år siden var meget svært at skaffe værtsfamilier til alle, forklarer Gitta Nielsen og Lise Pedersen fra ungdomslegenes sekretariat. Udsigten til et tilskud til foreningernes pengekasse har givet pote. Denne gang er der langt flere, der har meldt sig som værter, end der var på tilsvarende tidspunkt for fire år siden. - Vi kan stadig bruge mange flere værter. Men vi er fortrøstningsfulde med hensyn til at få alle indkvarteret privat. Det skal nok lykkes, er Gitta Nielsen og Lise Pedersen enige om. Allerede nu er samtlige de udenlandske fodboldspillere "afsat", idet aalborgensiske klubber har tilbudt at sørge for indkvartering til hele hold. Det er med henblik på genvisit. - Vi har endda et lokalt hold, der gerne ville indkvartere et helt udenlandsk fodboldhold. Men det kan desværre ikke lade sig gøre, da der er "udsolgt". I stedet har vi opfordret dem til at indkvartere et volleyballhold. Volleyballspillerne er blandt dem, som arrangørerne mener der kan blive en lille smule besvær med at finde indkvartering til. Aalborg stiller kun selv med to hold, mens der kommer 12 fra venskabsbyerne. De unge atletikfolk kan det også godt blive et problem at finde værtsfamilier til. Aalborg deltager kun med et dusin unge atletikudøvere, mens der kommer ikke færre end 200 fra venskabsbyerne. Men det er småproblemer i forhold til for fire år siden, hvor der var overhængende risiko for, at en stor del af de unge udlændinge måtte overnatte på skoler. Først ved ungdomslegenes start blev der fundet værtsfamilier til de sidste. Det er ikke en betingelse, at værtsfamilierne er tilknyttet nogen forening eller selv har børn, som dyrker idræt. Gitta Nielsen og Lise Pedersen opfordrer kraftigt alle til at byde sig til. Aldersmæssigt er ungdomslegene indsnævret, så det denne gang er for 13-15 årige. Hidtil har det altid været for 12-16 årige. - Vi har erfaring for, at nogle aalborgensere er lidt nervøse for at være værtsfamilie for en 12-årig. De spekulerer over, om de nu kan sproget og sådan noget. Derfor har vi hævet mindstealderen til 13 år, forklarer Lise Pedersen. Den øvre aldersgrænse er sænket, fordi der især ved de seneste ungdomslege har været problemer med drikkeri blandt nogle af de ældste deltagere. For at imødegå den slags problemer bliver der i år etableret en hel idrætsby i området ved Haraldslund, Aalborg Stadion og sportshøjskolen. Her vil der være alkoholfri diskoteksfester i stadionhallerne, mulighed for at skate, spille skak og backgammon, gå på café med musik, spille streetbasket, komme på internettet og hoppe i swim-in bio i Haraldslund. Kort sagt rige muligheder for at hænge ud med jævnaldrende fra alverdens lande. Arrangørerne regner med, at idrætsbyen bliver så spændende, at de unge ikke driver rundt på gaderne inde i Aalborg. Samtidig ved værtsfamilierne også, hvor de opholder sig. De mange ledere får også deres eget lille samlingssted i idrætsbyen. Det er ligeledes nyt, at Aalborgs idrætsforeninger i år kan stille med rene klubhold. Tidligere har det altid været sammensatte hold efter udtagelse. Den mulighed har givet en hel del flere lokale deltagere. - Men selv om der altså sker mange nye ting, er der ikke rørt ved det grundlæggende. En modernisering var bare nødvendig, hvis ungdomslegene skulle fortsætte. Og det skal de naturligvis, fastslår Gitta Nielsen og Lise Pedersen. Blandt de ting, der ikke røres ved, er åbningen og afslutningen på Aalborg Stadion, hvor arrangørerne håber at en stor del af byens borgere vil deltage. Og ligesom ved tidligere ungdomslege vil der være gratis buskort og adgang til en en række seværdigheder både for deltagerne og deres værter. Ungdomslegene finder sted fra 30. juli til 4. august.