Lokalpolitik

Ungdomspolitik i Hjørring Kommune?

UNGE:Et par vigtige temaer omkring ungdommens færden og muligheder i Hjørring, er dukket op i den sidste tid. Et af dem er et forståeligt ønske fra de unge i områdebyerne, ønsket om ungdomsklubber. Den kommunale ungdomsskole i Hjørring har gennem hele harmoniseringsprocessen, haft som mål, at kunne tilbyde kommunens unge 13¿18-årige lige adgang til ungdomsskolens tilbud. Ledelsen har i foråret, haft kontakt til skolerne i Løkken, Sindal og Hundelev omkring muligheder for at oprette klubber. Alle tre steder er der lokaler der kan bruges til formålet. Ligeledes er der i bemærkninger til budget 2008 sat beløb på udgifterne. Målet, at kunne tilbyde de unge i Hjørring lige adgang til ungdomsskolens tilbud, vil jeg betragte som en af de positive sider ved kommunesammenlægningen. Et andet tema er de unges færden og muligheder i nattelivet. I forbindelse med udarbejdelsen af en restaurationsplan for Hjørring Kommune fremkom bevillingsnævnet, på sidste byrådsmøde, med en indstilling til sænkningen af aldersgrænsen for unges adgang til de restauranter der har spiritusbevilling i kommunen. Indstillingen, der var støttet af SSP-udvalget, gav nogen diskussion, der viste sig behov for yderlig undersøgelse og debat, forslaget er derfor foreløbig udsat. Et af motiverne for at sænke aldersgrænsen er, at når de andre kommuner i regionen har sænket aldersgrænsen vil det kunne medføre at unge fra andre kommuner vil drage mod Hjørring i de ¿sene timer.¿ Et andet, og måske mere vigtigt motiv, kunne være en debat om og en forholden sig til hvilken kultur, hvilket indhold og hvilke rammer kommunen ønsker omkring unges indføring i voksenlivet. Som nævnt på byrådsmødet, mener jeg at vi historisk, er i en situation, hvor vi tidligt har vænnet børnene til konfirmationer, fester, diskoteker mv. på en måde og med et indhold så at de om man så må sige: ¿har prøvet det hele¿ i en meget ung alder. Set fra den vinkel er det nok ret naturligt at den næste udfordring, for mange, må være ¿Byens natteliv¿, herunder den store udfordring det er, at få sig et fornuftigt forhold til spiritus, for ikke at tale om hvad andre rusmidler der kan være i omløb. Restauratørerne er selvsagt interesserede i så stor en omsætning som muligt, og det er mit indtryk at lovens krav om ikke at sælge spiritus til unge under 18 overholdes, hvorimod det nok kan være svært at styre, når unge over 18 køber til de yngre, og hvad der ¿ellers er i hækken¿. Jeg mener ikke at vi skal udlicitere denne opgave til restauratørerne og politiet alene. Bevillingsnævnet lader, her i efteråret, afholde et temamøde som inspiration til restaurationsplanen. Jeg har store forhåbninger til et sådant arbejde hvor vi, med alle involverede parter kan komme til en forståelse. Inspireret af ovenstående, kunne man også forestille sig at kommunen lavede en decideret ungdomspolitik. En politik omkring hvilken kultur, hvilke rammer, hvilket indhold der skal være for og til unge i kommunen, til støtte for en sund udvikling. Hjørring kommunale ungdomsskole, der jo har kontakt til over 60 procent af de unge, med dens mange aktiviteter, har bl.a. også erfaringer med vellykkede diskoteker for unge siden 1977. I dag afholdes jævnligt diskoteker på Godthåb, Elysium i Hirtshals og Bindslev skole, og i den nærmeste fremtid vil der på et bestyrelsesmøde blive diskuteret muligheden for en ungdomspolitisk konference afholdt af ungdomsskolen.