EMNER

Ungdomspolitik lige om hjørnet

Politik for visionerne for kommunens unge behandles formentligt i byrådet i marts

PANDRUP:Venstre vil have en formuleret ungdomspolitik. Sådan skrev NORDJYSKE i september 2001. Og siden juni 2003 har en arbejdsgruppe bestående af Flemming Dahl Jensen fra Natteravnene, Frank Østergaard, bestyrelsesformand Jetsmark Centralskole, Monika Tetens fra Folkeoplysningsudvalget, Trine Bjerg fra børne- og kulturudvalget været i gang med projektet - desuden har Michael Stilling og ungdomskonsulent Rasmus Gjerding været med i udarbejdelsen, mens ungdomsskoleinspektør Tommy Duun Mogensen er tovholder. Nu er gruppenklar til at præsentere politikken på et fællesmøde mellem børne- & kulturudvalget og socialudvalget 16. februar. Ungdomspolitikken beskriver visionerne på området og helt håndgribeligt er der også foreslået et ungdomshus - det behov vil blive underbygget af et 17 siders notat, der er udarbejdet af RasmusGjerding og Tommy Duun Mogensen. - Vi har kigget på kriminalstatistikker, vores nuværende situation på klubområdet, set på de unges ønsker fra Fremtidsværkstederne og er også kommet med et bud på økonomien blandt andet via fonde, siger Tommy Duun Mogensen, der endnu ikke har et konkret hus i tankerne - men det må gerne ligge centralt mellem Pandrup og Kaas, mener han. Et andet vigtig element i ungdomspolitikken er at sikre de unge medindflydelse og give dem et medansvar, men Tommy Duun Mogensen mener også, det er vigtigt, at de unge finder ud af, hvordan demokratiet fungerer - Vi tænker ikke ungeråd, for vi har hørt flere der siger, at de ikke ved om det vider at sidde i et råd, men de vil gerne give deres mening til kende. Derfor vi vi stedet tænke i andre seancer, der kan samle unge, siger Tommy Duun Mogensen.

Forsiden


Breaking
Medie: Epidemikommission vil sende skoleelever hjem
Luk