Videregående uddannelser

Ungdomsråd ønsker mere teater

BROVST:Børne- og ungerådet er tilfreds med de mange ungdomsaktiviteter i Brovst Kommune, de små lokalsamfund og naturen, mens rådet er utilfreds med transportforholdene og mangler en biograf og en svømmehal. Rådet har på en række møder i efteråret drøftet de positive og negative ting ved at bo i Brovst Kommune, og har nu sendt en liste over resultaterne til kulturudvalget til orientering. Listen er en form for bestillingsarbejde. Rådet, som er nedsat i forbindelse med den ungdomspolitik, politikerne vedtog i forrige valgperiode, spurgte skoledirektør Karsten Larsen om, hvilket emne, han ville foreslå at tage fat på, fortæller rådets sekretær, Kristen Henriksen, Ungdomsskolen. Skoledirektøren mente, at politikerne vil være interesserede i at høre unges mening om, hvad der er godt og skidt i Brovst Kommune. Børne og ungerådet består af fire unge under 21 år, udpeget af samvirker og samråd, samt formændene for kulturudvalget, ungdomsskolebestyrelsen og folkeoplysningsudvalget. Rådet har til opgave at følge udviklingen i børns og unges vilkår i kommunen og påse, at ungdomspolitikken bliver fulgt. Ungdomspolitikken indeholder dels et afsnit om værdier, dels en række mål. Blandt værdierne er, at børn og unge har krav på et trygt og godt miljø, og blandt målene fælles aktiviteter for børn, unge og forældre, dialog og medindflydelse. Som en god ting ved at bo i Brovst Kommune nævner rådet blandt andet det decentrale skolesystem, hvor bygningerne bruges i lokalsamfundet til kulturelle aktiviteter, herunder aktiviteter for unge. Det er nemt at få lov at bruge skolen. Desuden er der mange friluftsmuligheder og mange gode små lokale arbejdspladser. Som dårligt betragter ungdomsrådet, at der ingen højere uddannelsesinstitutioner er, lige som der mangler arbejde til folk med lange eller mellemlange uddannelser. Der er ikke nok økonomisk støtte til frivillige aktiviteter som idræt, spejder og musik, og der er for meget mobning i skolerne. Der mangler et kulturhus, og der er for mange unge, der kører uansvarligt. Rådet foreslår naturbusrute i kommunen, mere drama og teater med elevdeltagelse, temadage på tværs af årgange mod mobning, forebyggelse af rusmiddelkriminalitet. En livsstilsundersøgelse, som rådet også foreslår, er allerede sat i værk.