Politik

Ungdomsråd tæt på opløsning

Politikerne får skyld for at svigte de unges talerør

SÆBY:For et år siden var de 15. Nu er der tre medlemmer tilbage. Ungdomsrådet blev oprettet for tre år siden, og allerede nu er der fare for, at de unges talerør må lukke og slukke. Ingen gider tilsyneladende være med i rådet, og på et møde 30. september, hvor der skulle vælges nye repræsentanter til ungdomsrådet, var der kun mødt tre op. De to var på grund af deres alder ikke valgbare, og den tredje var formanden. Formanden for Sæby Kommunes ungdomsråd, Rasmus Jensen, konstaterer ærgerligt, at de unge tilsyneladende ikke tror på, at arbejdet i rådet nytter og har en effekt. - Flere af de tidligere medlemmer har sagt til mig, at de har savnet en opbakning fra politikerne. Ind i mellem virker det som om, at politikerne har tabt interessen for os, siger Rasmus Jensen, der understreger, at der er blevet gjort meget for at informere de unge om rådet. Ungdomsrådet har egen hjemmeside, og desuden har man været i kontakt med kommunens folkeskoler samt andre uddannelsessteder. Hvis ungdomsrådet skal reddes, er vedtægterne nødt til at ændres. Forslaget er, at elevrådene ude på skolerene udpeger to repræsentanter til rådet. De øvrige pladser vil blive holdt åbne for unge, som har forladt folkeskolen.