Ungdomsråd vil rådgive unge

Børne- og ungerådet har søgt om at få bevilget 15.000 kr. på næste års budget til at sætte gang i aktiviteter. Rådet forestiller sig at oprette en hjemmeside. Desuden har man en ide om et ung til ung-råd, hvor unge anonymt kan henvende sig og få personlig rådgivning. Man vil gerne starte et projekt om spiseforstyrrelser blandt børn og unge, og har planer om at arrangere et beach-party for børn og unge. Endvidere søger rådet penge til mødeaktivitet og administration. Rådet har syv unge og tre voksne medlemmer og er nedsat som følge af kommunens børne- og ungepolitik. I juni foretager kulturudvalget en prioritering af alle de ønsker, der er indgivet til næste års budget.