Brønderslev

Ungdomsrådet ikke med i SSPF-udvalg

Der er dog mulighed for at tilkald Ungdosmrådet ad hoc

BRØNDERSLEV:Børne- og kulturudvalget i Brønderslev siger nej til, at ungdomsrådet skal være medlem af SSPF-udvalget med en fast repræsentant. Udvalget har drøftet spørgsmålet på baggrund af en henvendelse fra SSPF-udvalget. SSPF-udvalget, der er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning, politi og fritidsliv, har ønsket en afklaring af, hvorvidt ungdomsrådet skal være repræsenteret i SSPF-udvalget. - Det kan være svært for et ungdomsråd at være repræsenteret med en fast i SSPF-udvalget, fastslår formand for børne- og kulturudvalget, Ole Jespersgaard (S). Han understreger, at der er mulighed for at tilkalde ungdomsrådet ad hoc, hvis der er noget, der vedrører de unge. Børne- og kulturudvalget peger også på, at der er et problem i, at der lejlighedsvis drøftes enkeltsager i SSPF-udvalgent, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at ungdosrådet er repræsenteret i udvalget. Børne- og kulturudvalget har også for kort tid siden godkendt sammensætningen i SSPF-udvalget. Det består af en kontaktlærerrepræsentant fra folkeskoleområdet, en repræsentant fra ungdomsskolen/ungdomsklubberne, en repræsentant fra Sct. Georgs Gården, klubområdet, sundhedskoordinatoren, kommunallægen samt en repræsentant fra Råd og Vejledning, en fra det lokale politi, en repræsentant fra politikredsens kriminalpræventive afdeling, en repræsentant fra kriminalforsorgen, en repræsentant fra Integrationsafdelingen, fritids- og kulturkonsulenten samt ungdomskonsulenten/gademedarbejderen. SSPF-udvalget konstituerer sig selv med formand.