Ungdomsskole åbner dørene på søndag

Ungdomsskolerne vil væreunder stadig udvikling

DRONNINGLUND:Gennem de seneste 10 år har alle landets efterskoler holdt efterskolernes dag. Det sker søndag landet over, og også på Østvendsyssel Ungdomsskole i Dronninglund. - Skolen åbner dørene for interesserede, kommende elever og elevforældre og folk, der bare er ”nysgerrige”, fortæller forstander Jens Rasmussen fra Østvendsyssel Ungdomsskole. Jens Rasmussen fortæller, at skolen vil summe af forskellige aktiviteter, der giver mulighed for at fornemme hverdag på skolen, ligesom der vil være orientering om efterskoleophold, et let traktement til alle besøgende. - Traditionelt afvikler Østvendsyssel Ungdomsskole mange af deres obligatoriske elev/forældresamlet med kommende elever denne dag – sådan bliver det også i år. - Igennem det seneste år har netop efterskolernes succes med specielt 10. klasse været til heftig debat fra politisk side. - Regeringens oprindelige udspil om at omdanne 10. klasse til en ungdomsklasse med moduler på 20 uger og obligatorisk brobygning til erhvervsuddannelserne samt speciel fokusering på bogligt svagere elever led i forsommeren nederlag i Folketinget, primært begrundet i en bred folkelig modstand fra mange sider. - Det glæder vi os over på skolerne, idet vi mener, at netop efterskoleformen rummer så mange unikke muligheder for at udvikle den enkelte elev fagligt, socialt og personligt. - Skoleformen og dermed også 10. klasse vil fortsat være under udvikling, men nu under nogle betingelser, der harmonerer med de specielle forhold, som gælder for den kostskolelignende form, som efterskolerne.