Ungdomsskole frygter fartgale bilister

Skolebestyrelsen for Borremose ønsker fartskilte lang Løgstørvej for at sikre elever ved krydsning af vej

BORREMOSE:For kort tid siden blev en elev på Borremose Ungdomsskole snittet af en personbil i høj fart, da hun krydsede Løgstørvej ud for skolen. - Pigen kom heldigvis ikke noget alvorligt til ud over et skrub i siden samt at hendes jakke blev ødelagt. Men det er ikke første gang, elevene på ungdomsskolen krydser Løgstørvej med fare for deres liv, fordi både lastbiler og personbiler kører hurtigt på den lange lige strækning, påpeger forstander Bent Laursen. Han er selv tiltrådt som forstander på ungdomsskolen i august i fjor, men problemet med trafikanternes kraftige overskridelse af den tilladte hastighed på Løgstørvej er et gammelt problem for skolens elever. - Bestyrelsen for skolen har tidligere drøftet problemet og flere gange gennem de sidste år været i kontakt med både amtet og politiet, uden at der dog fra myndighedernes side er sket konkrete tiltag. Alligevel forsøger vi nu en ekstra gang ved i et brev til Nordjyllands Amts teknik- og miljøafdeling at opfordre dem til at opsætte fartskilte med 70 kilometer på strækningen forbi skolen, forklarer forstanderen. 150-160 kilometer Borremose Ungdomsskole og eleverne glæder sig i øjeblikket til, at amtet til sommer afslutter arbejdet med at anlægge en 3,4 kilometer lang cykelsti på hver side af Løgstørvej fra Kgs. Tisted og frem til rundkørslen ved hovedvej A13. Dermed vil der være cykelsti hele vejen fra Hobro i Øst til Aars i vest. - I skolens bestyrelse finder vi det oplagt, at nye fartskilte med 70 kilometer fra amtets side blev etableret i tilknytning til anlægsarbejdet med cykelstierne. Ikke at vi af den grund tror, at de store træk af biler på vej mod Thisted dermed vil overholde farten på den lige strækning, til gengæld håber vi de i det mindste nedsætter den nuværende fart væsentligt, understreger Bent Laursen. Sammen med skolens øvrige personale oplever han ofte, at personbiler drøner forbi skolen med en fart på helt op til 150-160 kilometer, selv om den tilladte grænse er 80 kilometer. Også adskillige lastbiler bevæger sig på den forkerte side af fartskiven på Løgstørvej. En supplerende mulighed for at øge trafiksikkerheden kunne være opsætning af vejskilte, der markerer en skole i området. Men denne mulighed tror Bent Laursen ikke rigtig på, fordi bilister generelt ikke respekterer denne form for skilte. - Til gengæld er jeg overbevist om, at fartskilte med 70 kilometer som maks grænse samt jævnlige hastighedskontroller i området fra politiets side vil få både lastbiler og personbiler til at sænke farten væsentligt, erklærer Bent Laursen optimistisk. Indtil videre har Borremose Ungdomsskoles bestyrelse ikke modtaget nogen form for respons fra Nordjyllands Amts teknik- og miljøafdeling for deres skriftlige opfordring til at øge trafiksikkerheden for skolens knap 100 elever.