Ungdomsskole klar til byggeri af mediefløj

Krav fra nabo i høringsperiode for lokalplanforslag om miljøvurdering afvist af Naturklagenævnet

For godt et år si­den ind­vie­de ung­doms­sko­len sin tea­ter­fløj, nu gæl­der det iføl­ge for­stan­der Ber­no Jacobsen en mediefløj. AR­KIV­FO­TO: CLAUS SØNDBERG

For godt et år si­den ind­vie­de ung­doms­sko­len sin tea­ter­fløj, nu gæl­der det iføl­ge for­stan­der Ber­no Jacobsen en mediefløj. AR­KIV­FO­TO: CLAUS SØNDBERG

BÆLUM:Med stor forsinkelse ser det nu endeligt ud til at Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum i nær fremtid kan tage første spadestik til en planlagt ny mediefløj på skolen. Årsagen til forsinkelsen af byggeplanerne er indsigelser fra en af skolens naboer i høringsperioden for lokalplanforslaget, der med en udvidelse af bebyggelsesprocenten fra 40 til 60 skal åbne op for udvidelsen. Naboen frygtede at støjgenerne ville øges med den nye fløj og krævede derfor at kommunen fik foretaget en miljøvurdering. Dette krav har Naturklagenævnet netop afvist, og det åbner op for den endelige godkendelse af lokalplanforslaget på Rebild byråds møde 1. februar. Fremtidssikring af skole Ifølge forstander Berno Jacobsen drejer det sig om en ny fløj i et plan på 90 kvm. Ved at inddrage et klasseværelse giver det ungdomsskolen mulighed for at etablere en mediefløj på i alt 140 kvm. Allerede for trekvart år siden blev der afviklet en licitation over byggeriet, og forstanderen håber uanset det aktuelle byggeboom, at den nye fløj vil kunne stå klar til det næste hold elever efter sommerferien. Mediefløjen bygges i lighed med teatersalen for godt et år siden for at fremtidssikre ungdomsskolen for tilgang af nye elever i den stærke konkurrence om deres gunst med hensyn til tilbud af attraktive linjefag. Af samme grund finder forstanderen den aktuelle forsinkelse af byggeriet sekundært. Som formand for teknik- og miljøudvalget er Gert Fischer (V) tilfreds med behandlingen af de indkomne indsigelser i høringsperioden. For her er der på andre områder taget hensyn til naboen ved at indføre en byggefri zone på ungdomsskolens nordøstlige areal nærmest naboens gård. Skolen har også fået indskærpet at forældre på besøg ikke må skabe parkeringsproblemer i Bælum.