Ungdomsskoleelevers fantasi vises frem

SÆBY:En udstilling på det nye Sæby Bibliotek her i fastelavnsmåneden viser med al tydelighed, at eleverne på kreativ-linien på Stidsholt Ungdomsskole kan skabe noget kreativt af snart sagt alt. Det gives der mange beviser på. At elevernes fantasi bestemt ikke mangler noget, kan man blive overbevist om ved at aflægge udstillingen et besøg. Den kan studeres til og med den 29. februar i bibliotekets åbningstid. Udstillingen viser et lille udvalg af de mange utraditionelle fastelavnsdragter, eleverne for nogen tid gik i gang med at lave med stor iver. Det skete, efter at de have fået stillet en ret så en usædvanlig opgave. Den gik på, at eleverne skulle gå i gang med at lave beklædning af utraditionelle materialer. Det satte straks fantasien i gang og viste, at ungdomsskoleeleverne på kreativ-linien virkelig også er kreative. Det gennemgående materiale i de særprægede fastelavnskostumer, der er blevet resultatet af anstrengelserne, er sardindåse-papir i farverne rødt, hvidt og gult. Desuden er der blevet brugt øldåser, sorte affaldssække og mælkekartoner foruden hegnstråd og aviser. Dragterne er udført i fuld størrelse. De vakte i øvrigt også stor opmærksomhed, da ungdomsskoleeleverne gennemførte opvisninger i kostumerne med fortjent bifald som resultat.