EMNER

Ungdomsskoleinspektør siger farvel og tak

DRONNINGLUND:Jørgen Ingvardsen, der med indgangen til denne måned kunne fejre sit 25 års jubilæum som inspektør for Dronninglund kommunale Ungdomsskole, har besluttet at sige farvel og tak til dette inspektørjob, når han i begyndelsen af det nye år har rundet de 60 år. - Jeg har så mange interesser, at jeg også gerne vil prøve at bruge lidt mere tid på dem. Jobbet som ungdomsskoleinspektør er jo mere end bare et almindeligt fuldtidsjob, forklarer Jørgen Ingvardsen, der til januar fylder 60 år - for så med udgangen på dén måned at tage fat på et nyt kapitel i livet som efterlønsmodtager. Jørgen Ingvardsen fastslår i den forbindelse, at det er et kvart århundrede med gode oplevelser i ungdomsskolen, at han snart siger farvel til. - Jeg er i alle årene blevet særdeles godt behandlet, men jeg synes også, at det med den forestående sammenlægning af Brønderslev og Dronninglund kommuner er vigtigt at melde tidligt ud, hvad man vil, siger han. Med hensyn til de mange fritidsinteresser, som Jørgen Ingvardsen nu med sit farvel til ungdomsskolen vil skabe mere tid til, peger den afgående inspektør på blandt andet Dronninglund Kunst-center og bijobbet som skriverkarl på ugeavisen Østvendsyssel Avis som nogle af de interesser, der fremover vil blive plejet yderligere. Derudover har han imidlertid også kig på en plads i det nye Brønderslev-Dronninglund Byråd, hvor han ved kommunalvalget 15. november er at finde blandt Socialdemokraternes by-rådskandidater. - Jeg håber at kunne være med til at præge den nye kommune og har i den forbindelse også en masse gode ideer, siger han. Jørgen Ingvardsen peger her på sit ønske om at få et eller flere nye ungdomshuse etableret i den nuværende Dronninglund Kommune, ligesom han er indstillet på at få fremmet det indre liv i den nye kommunen. - Vi skal have meget mere end bare skoler og veje uden huller at byde på i den nye kommune, siger han - og fortsætter: - Sidstnævnte har alle kommuner, og vi skal så arbejde på at få skabt det gode indre liv, og det kan gøres ved at byde på både idræt, kulturelle aktiviterer, koncerter og meget mere - så vi får det indre liv, der gør det attraktivt at flytte til vores kommune. Vi skal simpelthen have en superkommune med den højeste fællesnævner på alle områder.