Ungdomsuddannelser byder sig til

Handelsskolen, Gymnasiet og EUC Nord inviterer de unge og deres forældre indenfor.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hvilken vej peger flasken - skal det være en gymnasial uddannelse, en håndværksmæssig eller en handelsmæssig ditto. Arkivfoto: Bente Poder

Eleverne i Folkeskolens afgangsklasser skal inden for de nærmeste måneder træffe deres endelige valg om, hvilken ungdomsuddannelse, de vil gå på. Mange af eleverne har allerede været i brobygningsforløb, hvor de har været en del af ungdomsuddannelsernes fagrække en periode, men nu hvor valget nærmer sig med raketfart inviterer ungdomsuddannelserne unge og deres forældre inden for til en info-aften med fokus på, hvad der bydes på inden for de enkelte ungdomsuddannelser. I Frederikshavn er det Gymnasiet, Handelsskolen og EUC Nord, der gerne vil dele deres viden med de unge. Og de såkaldte åbent-hus-arrangementer afvikles alle her i januar. Det er Handelsskolen, der lægger ud onsdag 21. januar kl. 19. Her vil interesserede få en almen introduktion til både Handelsgymnasiet - HHX og til HG-uddannelserne, der retter sig mod handel, service, it og administration. Samtidigt præsenteres på HHX-uddannelsen en ny studieretning. Det er sprog og turisme, der, ligesom globaliseringslinjen, har fokus på internationale forhold. I forbindelse med Handelsskolens åbent-hus-arrangement er de i øvrigt også muligt at træffe repræsentanter fra Nordjyllands Sports College. Næste aften, torsdag 22. januar, er det Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus, der holder åbent hus kl. 19. Arrangementet er for unge, der påtænker at tage en gymnasial såkaldt STX-uddannelse eller hf-uddannelse, og deres forældre. Aftenen indledes med generel introduktion til uddannelserne. Denne introduktion vil også omhandle de mange muligheder for at tone uddannelserne efter ønsker og evner. Herefter præsenteres man for udvalgte fag, hvorefter aftenen afrundes med en kop kaffe i elevkantinen. Her vil der også være mulighed for individuelle samtaler med skolens studievejledere. Sidste orienteringsaften forløber den efterfølgende torsdag, 29. januar kl. 19 på Hånbækvej i Frederikshavn. Her er det EUC Nord, der inviterer til informationsaften om uddannelsen på det tekniske gymnasium.