Ungdomsvold skal bekæmpes

Et stigende problem med unge, der opfører sig voldeligt overfor kammerater og frivillige hjælpere ved Ungdomsdiskotekerne i Ranum, har fået forældrene bag festerne til at skride ind. En fest, hvor frivillige forældre blev slået til jorden og sparket så hård i brystet, at et par ribben brækkede, var den afgørende episode, som fik bestyrelsen til at reagere. Efter et møde med kommunen, SSP-gruppen, kommunens to opsøgende street-walkere og natteravnene besluttede bestyrelsen for foreningen bag ungdomsdiskoteket at leje et professionelt vagtværn til at forhindre voldelige episoder. - Det er et tiltagende problem, at nogle unge opfører sig voldeligt til festerne. Det er et fåtal, men der er nogle, der laver ballade. Vi oplever, at de langer ud efter os, når vi vil blande os i optræk til slagsmål, og det synes vi ikke kan være rimeligt, siger formand for diskoteksbestyrelsen, Susanne Ettrup. - Vi kan forstå på politiet, at diskoteker for unge mange andre steder er blevet lukket på grund af volden. Men vi vil meget gerne bevare et diskotek for de unge under 18 år, som ellers ikke har nogle steder at gå hen. Selvom det kun er 10 ud af 600, der laver ballade, vil det være ærgerligt, hvis det skal ødelægge det for de 590 andre. De professionelle vagter har været på plads ved de tre sidste fester, og det har gjort en mærkbar forskel, vurderer Susanne Ettrup.