Videregående uddannelser

Unge bedre uddannet end tidligere generationer

København, onsdag /ritzau/ Det er helt uden for diskussion, at unge i dag er bedre uddannet end deres forældre, fastslår ny rapport, der går i rette med Velfærdskommissionen. Grafik udsendt. --- --- --- --- --- Velfærdskommissionen og Dansk Industri (DI) er helt galt på den, når de siger, at unge i dag ikke er bedre uddannet end deres forældre. Uddannelsesniveauet er tværtimod hævet betydeligt op gennem 90'erne, fastslår en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). - Det er decideret misvisende at hævde, at nutidens unge ikke er bedre uddannet end deres forældre. Hvis man kigger ordentligt på tallene, er det helt uden for diskussion, at nutidens ungdomsårgange er klart bedre uddannet end deres forældregeneration, siger økonom Thomas V. Pedersen, der står bag undersøgelsen. Han afviser samtidig, at der er flere unge som falder igennem uddannelsessystemet i dag end tidligere. - Tværtimod, er der faktisk færre unge, som kommer ud af uddannelsessystemet uden en erhvervskompetancegivende uddannelse i dag, end tidligere, fastslår Thomas V. Pedersen over for Ritzau. Han mener, at det er decideret forkert, når Velfærdskommissionen og Dansk Industri konkluderer, at andelen af danskere mellem 25 og 34 år med en videregående uddannelse ikke er større end hos de 45-54 årige. Faktum er, at mere end hver fjerde ud af en ungdomsafgang i dag har afsluttet en videregående uddannelse, inden de fylder 34 år, mens det kun var hver femte i 1982, da de nuværende 45-54 årige var mellem 25 og 34 år. Dertil kommer, at op mod 14 procent af de 25-34 årige stadig er under uddannelse, hvor det kun var seks procent i 1982. - Andelen af en ungdomsuddannelse med en videregående uddannelse er med andre ord steget med knap en tredjedel over de seneste 20 år, fastslår Thomas V. Pedersen. Tendensen går igen, når man ser på unge med en kort eller helt uden uddannelse. Andelen af faglærte unge er ganske vist uændret over de seneste 20 år, men andelen af folk mellem 25-34 år uden en erhvervskompetancegivende uddannelse er faldet betragteligt fra 42 til 36 procent, samtidig med at andelen af unge med en ungdomsuddannelse er steget. - Man kan altså konkluderer, at gruppen uden en egentlig erhvervskompetancegivende uddannelse er både mindre og klart bedre uddannet end for 20 år siden. Der er færre, som kun har en grundskoleeksamen at falde tilbage på, siger Thomas V. Pedersen. Han finder det problematisk, at udgangspunktet for hele diskussionen om det danske uddannelsesniveau er blevet fordrejet. - Jeg kan forstå, hvis man havde slået alarm for 15 år siden, hvor tilvæksten i uddannelsesniveauet var stagneret. Men faktum er, at niveauet er blevet hævet op gennem 1990'erne, siger Thomas V. Pedersen, og fortsætter: - Man kan sagtens diskutere det problematiske i, at danske studerende er så lang tid om at afslutte deres uddannelse, og man kan også altid diskutere, om vi får nok for pengene. Men det er helt afgørende, at de analyser, som politikerne i sidste ende skal bruge som grundlag for nye initiativer er i overensstemmelse med virkeligheden, siger Thomas V. Pedersen med direkte adresse til Velfærdskommissionen. Kommissionens formand Torben M. Andersen erkender, at man har været lige frisk nok til at konkluderer, at de nye ungdomsårgange ikke var bedre uddannet end deres forældre. Teksten er redigeret så mange gange, at den er blevet upræcis, forklarer han. - Jeg vil gerne medgive, at vi har formuleret os uheldigt. Jeg tror, at de fleste er enige i, at det samlede uddannelsesniveau er større i dag end for 20 år siden. Vores pointe var ikke at sige noget om det absolutte niveau men at påpege, at mange andre lande relativt set har løftet niveauet mere end Danmark. Det er naturligvis ikke uinteressant, at Danmark har højnet det generelle uddannelsesniveau, men vores pointe er, at andre lande er nået meget længere end os, siger Torben M. Andersen til Ritzau. Selv om andelen af unge uden en kompetencegivende uddannelse er blevet mindre, mener den tidligere overvismand fortsat, at restgruppen af ufaglærte er for stor. - I et samfund som det danske er det ikke godt nok, at en tredjedel af arbejdsstyrken ikke har nogen egentlig uddannelse. Det vil give problemer i fremtiden, hvis vi skal fastholde høj beskæftigelse. For det vil sværere at klare sig på arbejdsmarkedet, hvis man ikke har tilstrækkelige kvalifikationer, fastslår Torben M. Andersen. /ritzau/