Ungdomsuddannelser

Unge bør køre gratismed bus og tog

6.000 unge nordjyder tager hver dag tasken over skulderen og rejser langsvejs med tog eller bus, for at passe deres uddannelse på enten gymnasium, teknisk skole eller handelsskole.

Ungdomsduddannelserne er typisk samlet i storbyer som Hjørring, Frederikshavn eller Aalborg. De mange unge, der kommer fra mindre byer i landsdelens yderområder, betaler hver måned næsten 300 kroner for transport, en udgift som de bør slippe for, mener amtsrådsmedlem og borgmester i Hirtshals, Knud Størup (T). -Det er dybt uretfærdigt at man lader økonomien få indflydelse på, om vore unge skal uddanne og dygtiggøre sig, siger Knud Størup. Gratis bus og tog Han frygter, at de store udgifter til transport får konsekvenser for Hirtshals og andre mindre byer i udkantsområderne. Derfor vil han foreslå undervisningsminister Ulla Tørnæs (V), at man gør det gratis for de unge fra småbyerne, at køre med bus eller tog til deres uddannelser. I øjeblikket har de16-20 årige på ungdomsuddannelserne ret til et uddannelseskort fra NT, hvis de rejser mellem tre og 12 zoner. Kortet koster 293 kroner om måneden, men på trods af rabatordningen, er det alt for dyrt, mener Knud Størup. -Udgiften til transport får mange unge til at flytte ind til storbyen, og så viser erfaringen, at de aldrig vender tilbage, påpeger Knud Størup, der har svært ved at se, hvordan det hænger sammen med bestræbelserne på at styrke netop udkantsområderne. En anden risiko er, efter hans opfattelse, at de unge helt fravælger at søge ind på ungdomsuddannelserne, hvilket medfører et ringere uddannelsesniveau i de mindre byer. -Ingen af delene er til at leve med for os, siger Knud Størup. -Hvis de små samfund skal overleve, skal vi holde fast på de unge, derfor bør de ligestilles med alle andre hvad uddannelsesmuligheder angår. For langt at cykle Hirtshals borgmester er bekendt med, at også mange unge i storbyerne bruger penge på buskort. -Men de har dog flere muligheder for at nå frem, påpeger Knud Størup. -Vore unge bor så langt fra uddannelsesbyerne, at de hverken kan cykle eller gå til skole. Knud Størup finder det meget kortsigtet, at regeringen har indført et særligt kørselsfradrag for bilister, der pendler fra udkantskommunerne, mens de unge må klare sig selv. -Det virker groteskt, at man i den forbindelse helt glemmer de unge, som småbyerne skal bygge deres fremtid på, siger Knud Størup. Hirtshals borgmester er enig i, at man styrker uddannelserne ved at samle dem i nogle få store byer, også selvom det betyder lang transport for mange unge. -Transporttiden må de leve med, men det er ikke rimeligt, at pålægge dem yderligere gener, i form af store transportudgifter. De unge har krav på ligestilling når det gælder deres uddannelsesmuligheder, og de får jo det samme beløb i SU-støtte som alle andre unge, siger han Knud Størup vil nu skrive til Undervisningsministeren og tager desuden kontakt til de nordjyske folketingsmedlemmer, for at få dem til rejse spørgsmålet om gratis transport, til unge studerende fra småbyerne.