Videregående uddannelser

Unge bruger mindre tid på at fjumre

Nybagte studenters fjumreår bliver kortere og kortere.

Ifølge en ny opgørelse er der gennemsnitligt gået 2,1 år, siden de, der i år søgte ind på Aalborg Universitet, tog deres gymnasiale eksamen. I 2003 havde ansøgerne 2,8 års studiepause bag sig. Udviklingen afspejles også i ansøgernes gennemsnitsalder. Den er faldet fra 23,4 år til 22,5 år. På landsplan kan man registrere den samme tendens: På landets universiteter under ét er 59 pct. af de netop optagne 21 år eller derunder. I 2003 gjaldt det kun 49 pct. Lederen af Studievalg Nordjylland, Martin Rovs Hansen, tolker udviklingen således, at mange unge stadig gerne vil ”noget andet” end at åbne nye bøger, når de har sat studenterhuen på hovedet. - Men de har tydeligvis samtidig forstået politikernes budskab om, at de ikke bør tumle rundt i årevis, konstaterer han. Martin Rovs Hansen mener, at de nye tal også viser, at de unge godt selv, med hjælp fra en grundig studievejledning, kan finde ud af at begrænse antallet af sabbatår. Derfor bekymrer det ham, at der fra 2009 indføres en regel om, at unge, der søger ind på en videregående uddannelse senest to år efter studentereksamen, kan forhøje deres eksamensgennemsnit med otte pct. - Der er en risiko for, at ordningen vil få nogle, der ikke er klar til at vælge, til at træffe et fejlvalg i panik. Konsekvensen kan meget vel blive øget frafald, mener Martin Rovs Hansen. Socialdemokraternes videnskabsordfører, Rasmus Prehn, står imidlertid bag ordningen: - Mere end to sabbatår er i de fleste tilfælde en ulempe. Derfor er det efter min mening fint, at vi politisk giver et ekstra incitament til ikke at holde mere end to sabbatår, siger han.