Unge dumper projekt

Politisk tilfredshed trods begrænset fremmøde af unge ledige

Kun hver tredje-fjerde møder op til et nyt projekt Jobcenter Brønderslev har startet sammen med VUC for ledige og uuddannede unge under 25 år. - Forløbet har kørt siden starten af august, og har vist, at det er vanskeligt at motivere unge til at deltage, da den unge skal frasige sig kontanthjælp og i stedet modtage SU. SU-satsen er lavere end kontanthjælpssatsen, hedder det i sagsfremstillingen til beskæftigelsesudvalget. - SU kan vel aldrig konkurrere med kontanthjælp på den korte bane. De unge skal betragte projektet som en investering i deres fremtid, så det er vigtigt, at de unge får en forståelse for, at med en uddannelse er det nemmere at få et varigt job, mener beskæftigelsesudvalgets formand, Gitte Krogh (V). 38 af 50 indbudte udeblev Da forløbet skulle sparkes i gang indbød jobcentret 29. september til informationsmøde på VUC. 50 unge blev indbudt - 12 af dem mødte op. Jobcentret vurderer, at det var for stor en overvindelse for mange af de indbudte at møde op i VUC's lokaler på gymnasiet, fordi de har dårlige erfaringer fra deres skolegang. Derfor indkalder man i stedet de unge til samtale på jobcentret. 8-12 unge indkaldes ad gangen. Der møder gennemsnitligt tre op. Gitte Krogh vil dog ikke kritisere fremmødet. Tilfreds med fremmødet - Udfra den korte periode projektet har kørt, er fremmødet tilfredsstillende, siger hun. I øjeblikket deltager ni unge i forløbet, der kaldes Fagblomsten. To er røget ud på grund af manglende fremmøde. Forløbet varer i 13 uger. De unge får "smagsprøver" på forskellige studieretninger og dermed et bedre grundlag for at vælge studie. Forløbet er rettet mod uddannelses-parate unge - ikke mod unge, der har massive problemer udover ledighed eller er for bogligt svage eller ordblinde til at være med. Jobcentret forventer, at der fremover vil være en støt tilgang til forløbet. Beskæftigelsesudvalget har bedt om en evaluering i foråret 2012.