EMNER

Unge er blevet snydt

Fra 1968 til 1973 var jeg politibetjent i København. I den periode havde man problemer med ca. 300 bz’ere.

Jeg har den teori, at de har fået to børn i gennemsnit hver, og disse børn har nu ligeledes fået to børn i snit, så i dag er ca. 1200 unge i København arveligt belastet i generationer fra deres bedsteforældre og har tilsyneladende den indstilling, at de skal have alting foræret. Jeg er enig i postulatet, at de unge med rette må føle sig snydt af Københavns Kommune, der i sin tid ejede det nu nedrevne hus på Jagtvej, men solgte det til en frimenighed. Mens kommunen ejede huset, lod man de unge anvende huset på et alternativt lejemål, der ikke kostede de unge noget. Da kommunen solgte huset til frimenigheden, skete det, uden at det lejemål blev opsagt. Frimenigheden accepterede altså lejemålet uden opsigelse. Da frimenigheden nu vil anvende huset til andet formål, har de opsagt lejemålet på legal vis, hvilket er bekræftet af en fogedkendelse. De unge er derfor udsat for, hvad enhver lejer kan blive udsat for og må rette sig efter, men Københavns Kommune har svigtet sin accept af den tidligere lejeaftale ved ikke at genhuse de unge i et tilsvarende lejemål, inden tilstandene kom dertil, hvor de endte de sidste fire dage i sidste uge. Hvis de unge i stedet for anarki havde valgt en retslig vej, kunne jeg og sikkert mange andre have sympati for deres kamp for et alternativt ungdomshus i København, men med den fuldstændige mangel på almindelig retslig forståelse, der er blevet udvist fra de unges side, mistede de formentlig al den sympati, som de ellers kunne have fået fra hele landet i stedet for blot nogle få dårlige rådgivere og støtte fra forældre, der helt har forfejlet deres rolle som opdragere af de unge og nu vasker hænder og tager afstand fra volden og øvrige anarki. Rundt om i dette land har mange både unge og ældre været udsat for nøjagtig det samme som de unge i Ungdomshuset, nemlig at blive tvunget ud af et lejemål uden, at der straks stod et nyt lejemål til rådighed, men fordi deres bagland - i modsætning til baglandet for de unge på Jagtvej - har givet dem en solid opdragelse med rod i en retsstats grundlæggende principper, er det sket uden interesse fra medier og deslige. De har helt efter reglerne stillet sig i kø igen for at få tildelt deres del af en ny kage, hvilket Jagtvejs-unge ikke forstår, og måske derfor ikke møder den helt store velvilje fra myndighedernes side.