Aalborg

Unge er som de har lært

Vi har de unge, vi fortjener som samfund, og de er ikke egoister

HJØRRING: Når de ældre har travlt med at kritisere de unge for at være selvoptagede og egoistiske, så skulle de hellere tage at kikke på sig selv. De har nemlig en helt central rolle i, hvorfor de unge er som de er. Det påpeger blandt andre ungdomsforsker Gritt Bykilde, Aalborg Universitet. - Jeg synes ikke, at den unge generation er en flok egoister. Vi har de unge, som vi har fortjent som samfund. Det er de voksne, der har opdraget de unge. Hvad er de blevet bedt om i deres opvækst?, spørger hun og giver en række eksempler: De unge har været i institutioner, hvor de, der råber højest, bliver hørt, og hvor de voksne konstant spørger dem, hvad de har lyst til og ikke, hvad den enkelte kan gøre for at få fællesskabet til at fungere. I skolen er der individuelle læreplaner, der støtter op om den enkelte og ikke en undervisningsplan, der tilgodeser hele klassen. - Samtidig handler vores samfund om penge, mobiltelefoner og tøj. Alligevel rynker de ældre på næsen, når de unge shopper rundt - men hvad har vi selv bedt dem om? Hvem skal vi skælde ud?, spørger Gritt Bykilde. Hun kalder i stedet de unge for individualister. Men det er ikke det samme som at sige, at de er egoister. - Det er rigtigt, at de unge tager udgangspunkt i sig selv, når de skal finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Religion og politik samler ikke længere. Det er svært at hente et værdisæt udefra, de må finde det i sig selv. De diskuterer det med deres venner, og der er en udbredt accept af, at hver især kan synes, hvad de finder rigtigt, siger hun. Ledende psykolog ved Hjørring Kommunes Pædagogiske og Psykologiske Rådgivning (PPR), Knut Holm, er enig i, at nutidens unge ikke er mere egoistiske end tidligere tiders unge. - Deres muligheder er bare helt anderledes. Det er et slags velfærdsproblem, at vi hele tiden fokuserer på børnene. Vi har i dag ikke brug for dem, men de er midtpunkt og lever op til de forventninger, vi har til dem, siger han.