EMNER

Unge er trætte er druk

Tidligere var bræk tegn på, at man havde drukket meget - nu er det bare klamt.

Tidligere var bræk tegn på, at man havde drukket meget - nu er det bare klamt.

Tidligere var bræk tegn på, at man havde drukket meget - nu er det bare klamt.

Unge drikker sig ikke længere fra sans og samling. I stedet holder de igen med alkoholen. Det skriver videnskab.dk. - Der er sket en forandring. Fuldskab er blevet mindre accepteret. Unge vil stadig gerne gå til fest og drikke, men mange er nu bekymrede for, om de mister kontrollen med sig selv, når de drikker, siger sociolog og forskningsleder Jakob Demant fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. Bræk er klamt Tidligere blev det at brække sig anset for positivt og et tegn på, at man havde drukket meget. Men ny dansk forskning viser, at det ikke længere er tilfældet. - I dag har bræk ikke samme betydning. Det bliver bare betragtet som klamt. Det er ikke længere et symbol på modenhed. Nu er det et tegn på manglende selvkontrol, siger Jakob Demant. Det betyder dog ikke, at de unge slet ikke drikker. - Det er stadig sejt at drikke og feste. Men nu stiller ’de mainstream’-unge sig mere spørgende og kritisk over for fuldskaben. De er opmærksomme på alt det negative, den kan føre med sig, siger Jakob Demant. De erfarne, de mainstream og de forsigtige Undersøgelsen bygger på interview med 14-15-årige skoleelever fra skoler i tre sjællandske kommuner. Eleverne blev inddelt i tre grupper: De erfarne, de mainstream og de forsigtige. De erfarne får deres identitet ved at være "dem der drikker" og har stor magt over de andre. De mainstream går til fest en gang i mellem og søger den samme anerkendelse igennem alkohol, som de erfarne har. De forsigtige drikker sig slet ikke fulde. Drukkens negative sider I en lignende undersøgelse fra 2004-5 var det tydeligt, at de erfarne havde stor indflydelse på, hvordan de mainstream opfattede druk. De erfarne blev anset for modne og voksne, fordi de drak. De forsigtige, der aldrig drak, blev til gengæld anset for mærkelige. I dag er de mainstream mere opmærksomme på de negative sider ved druk. De er nervøse for, at alkoholen går ud over deres sundhed, og de er opmærksomme på, at fuldskab kan få dem til at miste kontrollen. Forskerne vurderer, at unges nye holdning til druk kan skyldes, at aldersgrænserne for at købe alkohol og spiritus blev hævet i 2004 til henholdsvis 16 og 18 år, at skolerne deltager aktivt i forebyggelsen af elevrnes druk, og at forældrene indbyrdes aftaler, hvad de unge må drikke.