Unge er uden frygt for narko

Hobros ungdom vælter ikke i hash og stoffer, men det er blevet "OK" at prøve

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Borgermødet om narkomisbrug i morgen holdes blandt andet på baggrund af det tragiske dødsfald i januar, da en 13-årig døde af morfinforgiftning. På hans tidligere skole, Nordre Skole, gik flaget på halvt. arkivfoto: michael bygballe

HOBRO:Personer med tæt kontakt til byens ungdom ringer ikke med de store alarmklokker, før borgermødet i Hobro Idrætscenter i morgen. På dagsordenen er unges narkomisbrug. Men ungdommen vælter sig ikke i narko, og de får ikke konstant viftet tilbud om amfetamin, ecstasypiller eller hash op under næsen. Alligevel er der grund til bekymring og god mening i at drøfte emnet på et borgermøde. Det mener Elo Nielsen, som er vejleder på Hobro Kommunes 10. klassesskole på Kirketoften. - Der er i de senere år sket et mentalt skifte. Der er en stigende grad af anerkendelse blandt de unge af, at narkoen er der, og at de kan skaffe det, hvis de vil. Nogle bruger narko, og de unge synes, at det sådan set er ok. - Mange unge tænker: Det er mit liv. Jeg frygter ikke narko. Jeg har styr på det. Har jeg lyst til at prøve kokain, så gør jeg det, siger Elo Nielsen. Han roser forældrene for at tage initiativ til borgermødet og sætte fokus på problemet på et tidspunkt, før det vokser sig endnu større. Godt at tage stilling Generelt lyder meldingen, at narkoen ikke generer mere i Hobro end i andre byer. - Ind imellem opdager vi små grupper eller enkelte unge med problemer. Så griber vi ind, siger Lars Munkholt Sørensen. Han er formand for SSP-udvalget i kommunen og samtidig ungdomsvejleder for alle 16-19-årige. Han er også lærer på Søndre Skole og mener, at frygten for narkomisbrug i hvert fald blandt folkeskoleelever er overdrevet. - Det er ikke et udbredt problem. Jeg tvivler også på, at stofferne altid er så tilgængelige, som man siger. Når jeg går min 9. klasse på klingen og spørger, hvor man kan købe, og hvem der kan købe, så véd de det alligevel ikke, siger Lars Munkholt Sørensen. Han hilser dog forældreinitiativet i morgen aften velkomment. - Det er godt, at forældre er parate til at tage stilling til narkomisbrug blandt unge. I øvrigt kan man ikke tale om et stort eller et lille problem. Er der nogen unge, som har et misbrug, så er der et problem, konstaterer han. Lærer at sige nej Karl Jørgen Ingversen er vejleder og lærer på Søndre Skole og er på linje med sin lærerkollega Lars Munkholt Sørensen. - Vi véd, der er hash i byen. Men langt de fleste af vores elever er ikke i kontakt med narkoen. Engang imellem hver andet eller tredje år dukker en sag op, hvor en elev er ude i et misbrug. Så griber vi ind og sætter alt ind på at hjælpe, forsikrer Karl Jørgen Ingversen. Han peger også på skolernes og SSP-udvalgets generelle forebyggende arbejde mod narkomisbrug. Den består af en oplysningskampagne i 9. klasserne. - Vi forsøger at lære eleverne, hvordan de skal takke nej, hvis de pludselig til en fest bliver tilbudt narko. Men forældrene spiller den vigtigste rolle, og dem forsøger vi at få til at indgå indbyrdes aftaler med regler for fester og alkohol, siger Karl Jørgen Ingversen. Mest til øl Narkoalarmen kommer heller ikke fra Hobro Gymnasium, som huser de ældste teenagere. - Men vi er ikke naive, og vi ser ikke alt. På en skole med 525 unge 16-19-årige vil der være nogen, som tager stoffer, siger rektor Birger Axen. Han tilføjer, at skolen forsøger at tage sine forholdsregler. F.eks. er der vagter i dørene ved fester på skolen, ligesom politiets uropatrulje altid inviteres med, hvilket formentligt har en præventiv effekt. Tidligere er der på gymnasier i Århus lavet test på toiletterne i forbindelse med fester. Der blev fundet spor efter stoffer på de fleste skoler. - Vi har da overvejet at lave samme test, siger Birger Axen. Gymnasiets elevrådsformand Stine Munk Poulsen, 3.g, vurderer, at de fleste elever kender nogen, som har prøvet en eller anden form for narkotika. - Vi véd alle godt, at nogen bruger narko. Men ved gymnasiets fester er vi vist bedst til at drikke øl. Jeg tror, at dem, der bruger narko, især gør det i kredse uden for gymnasiet, siger elevrådsformand Stine M. Poulsen.