Unge får tæsk af mor og far

15-16-årige unge bliver udsat for vold både derhjemme, og når de er ude.

Selvom forældres revselsesret blev ophævet for over ti år siden, bliver en del unge stadig udsat for fysisk vold, når der er konflikter i familien. Det viser en undersøgelse blandt 4000 elever i 9. klasses, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet. Mor og far slår I en spørgeskemaundersøgelse svare næsten 5 procent af de 15-16 årige drenge og knap 10 procent af pigerne, at de har oplevet en eller anden for vold inden for et år. Fra at blive skubbet eller slået med flad hånd til knytnævesalg og trusler med våben. Den relativt høje andel af piger, der rapporterer vold, kan tyde på, at piger har en anden grænse for fortolkning af handlinger som 'vold' end drenge. Er ens Der har været meget fokus på vold blandt unge af anden etnisk herkomst end dansk. I undersøgelsen der er laver blandt et repræsentativt landsgennemsnit udsnit af 15-16-årige, var der ikke mere korporlig afstraffelse, i familier af ikke-vestlig herkomst. Undersøgelsen viser, at sparsom fortrolighed mellem forældre og børn, alkoholproblemer hos de voksne og hyppige skænderier mellem forældre øger risikoen for fysisk vold mod de unge. Drenge i byen Mere end hver syvende dreng, havde de seneste 12 måneder været udsat for vold uden for deres hjem og oftest af en ukendt person. Piger var sjældnere udsat for denne form for vold, i alt 8,7 procent, og hyppigst af en ven eller kæreste.