Voksenundervisning

Unge falder af

Regeringen har sat sig for, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en uddannelse.

UDDANNELSE:Regeringen har sat sig for, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en uddannelse. Et flot og ambitiøst mål. Desværre er vi stadig meget langt fra det mål. Derfor er det glædeligt at regeringen nu vil afsætte penge til, at flere kommer i praktik. Men det er slet ikke nok. Her på Daghøjskolen FOKUS møder vi rigtig mange unge, som falder uden for rammerne af de eksisterende uddannelser. Det er unge som ikke passer ind i systemet, eller som dropper ud af en uddannelse uden at færdiggøre den. Derfor er der brug for et nyt og fleksibelt tilbud, der fokuserer på effektiv afklaring og fastholdelse af de unges motivation til at uddanne sig. En ny uddannelse skal kunne tilpasse sig den enkelte unges behov og barrierer og ikke omvendt. Et helt særligt problem er de unge der ikke ved hvad de vil og kan. De tror ikke på sig selv efter de nederlag som afbrudte uddannelser kan give. Eller de mangler helt grundlæggende kompetencer for at kunne klare sig socialt og fagligt. Et forskerteam fra DPU har undersøgt, hvad der skal til, for at motivere unge til at gennemføre en uddannelse. Forskerne peger på, at folkeoplysningen og daghøjskolerne rummer det der er brug for. Fordi folkeoplysningen netop har tradition for at tilpasse sig og være fleksibel. Og formår dermed at skabe motivation og læring i øjenhøjde. ”Et helt fundamentalt og gennemgående tema for vejledere og undervisere i folkeoplysningen er at sætte fokus på den enkelte deltager som et helt menneske – at se den enkelte som en ressourcefuld aktør, der skal mødes med fuld respekt og forståelse" (Elsborg og Høyrup Pedersen, DPU juni 2009. Inden for folkeoplysningen har vi et bud sådan en ny uddannelse. Den hedder IFU (Individuel Forberedende Uddannelse) og den henvender sig til mennesker der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse – hovedsageligt unge under 30 år. IFU tilrettelægges individuelt så den, med størst mulig effekt, kan hjælpe den enkelte med at nå personlige og faglige forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. IFU skal udvikle den enkeltes ressourcer og motivation, med henblik på at opnå langtidsholdbare resultater. I Aalborg er Kaffé Fair et godt eksempel på et sted, hvor unge kan få det, de har brug for. Kaffé Fair drives som en socialøkonomisk virksomhed, hvor 25 unge op til 30 år, lærer i praksis og får undervisning ved siden af arbejdet. De unge oplever at de bliver taget alvorligt, og de får en vejleder der støtter dem op og følger dem videre når de går i gang med en egentlig uddannelse. Forskerne fra DPU har brugt Kaffé Fair i forbindelse med deres forskning. Og er meget positive overfor dette nordjyske initiativ. Men der er brug for, at politikerne erkender, at det ambitiøse mål på 95 pct. kun kan nås gennem en øget indsats over for de unge, der er kommet skævt ind på livet.