Unge flygtninge skal hjælpes i uddannelse

Evalueringen af en række forsøg med undervisningstilbud til unge flygtninge og indvandrere viser, at den gruppe, der tidligere er forsvundet ud af uddannelsessystemet efter at have afsluttet grundskolen, kan hjælpes til at komme i gang med en ungdomsuddannelse.

UNGDOM Jeg ser det netop som en vigtig opgave, hvis integrationen skal lykkes, at der gøres noget for at motivere denne gruppe unge flygtninge og indvandrere til at forsætte i uddannelsessystemet. Og jeg er meget glad for at se, at de skoler, som var med i forsøgene, har fået en stor del af eleverne til at gå videre i ungdomsuddannelserne blandt andet ved at tilbyde dem individuel vejledning og fleksible undervisningstilbud. Det er efter min overbevisning vigtigt, at vi tager ved lære af de erfaringer, forsøgsskolerne har fået i arbejdet med de unge flygtninge og indvandrere. Vi må ikke bare opgive denne gruppe unge, der af forskellige årsager har haft svært ved at finde sig til rette i det danske uddannelsessystem. Men vi bør gøre en reel indsats for at få dem videre i enten uddannelse eller beskæftigelse - og dermed sikre, at integrationsprocessen får de bedst mulige betingelser, og at de etniske unge får mulighed for en reel fremtid på det danske arbejdsmarked. De firårige forsøg med undervisningstilbud til de unge flygtninge og indvandrere er med finansiel støtte fra Undervisningsministeriet blevet gennemført på en række erhvervsskoler rundt om landet i samarbejde med produktionsskoler, ungdomsskoler og sprogskoler. Og skolesamarbejdet har ført til imponerende resultater. På erhvervsuddannelsescentret EUC Nord i Hjørring og Frederikshavn er det lykkedes at give skolens elever, som kommer fra lande over hele verden, tilstrækkelige danskkundskaber, faglige færdigheder og viden om det danske skolesystem til, at de har kunnet gå videre fra uddannelsestilbuddet til blandt andet gymnasiet - nogle af dem kun halvandet år efter de er kommet til Danmark. Disse resultater er med til at understrege, at det er afgørende, at vi gør en målrettet indsats for, at de unge flygtninge og indvandrere hjælpes videre i uddannelsessystemet. Mit eget og regeringens mål er at sikre, at så mange som muligt optages på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Og gennem de forsøg, erhvervsskolerne har udført med undervisningstilbud til de unge flygtninge og indvandrere, har skolerne netop gennem en intensiv individuel vejledningsindsats hjulpet de unge flygtninge og indvandrere med at finde ud af, hvilken type uddannelse som passer dem bedst. Dermed har eleverne både fået større forståelse for det danske uddannelsessystem og dets normer - og de har samtidig fået nogle faglige færdigheder, som gør dem i stand til at gå videre i ungdomsuddannelserne. Jeg tror og håber på, at de positive erfaringer fra dette projekt kan bruges ikke kun af erhvervsskolerne, men også i resten af uddannelsessystemet i fremtiden for at fremme integrationen, og for at de etniske unge får hjælp til og mulighed for at finde deres rette plads i samfundet og senere på arbejdsmarkedet. For at videregive erfaringerne fra forsøgsperioden er Undervisningsministeriet med til at afholde en formidlingskonference i Odense torsdag d. 29. april, og på ministeriets hjemmeside kan man downloade evalueringsrapporten og en håndbog med erfaringsopsamlinger fra forsøget (us.uvm.dk/erhverv/projekter).

Forsiden