Lokalpolitik

Unge føler sig forbigået

Fællesråd er ikke blevet hørt om en eventuel lukning af ungdommens hus

FREDERIKSHAVN:Byens Ungdomsfællesråd er slet ikke blevet orienteret om en eventuel lukning af Ungdomshuset på Gl. Skagensvej. Og det kommer bag på formanden for Frederikshavns Ungdomsfællesråd, Maria Mortensen. - Det er et hus, vi har kæmpet for igennem lang tid, og et hus der er behov for. Det vil få stor betydning for os, hvis huset lukker, og det vil vanskeliggøre vores politiske arbejde, siger Maria Mortensen. Hun er temmelig forundret over, at Ungdomsfællesrådet overhovedet ikke er blevet taget med på råd i forbindelse med byrådets budgetforlig, der blandt andet peger på at ændre ungdomsområdet med den konsekvens at afhænde Ungdomshuset på Gl. Skagensvej. - Jeg synes, det er for dårligt, at vi skal orienteres gennem pressen, siger Maria Mortensen. Derfor har Ungdomsfællesrådet nu sendt et brev til børne-og ungdomsudvalget, hvori rådet spørger til tankerne omkring Ungdomshuset og hvorfor, de unges organ; nenmlig Ungdomsfællesrådet overhovedet ikke er blevet taget med på råd. Maria Mortensen understreger, at hun bestemt intet har imod, at der skal ske omstruktureringer på området - og hun er heller ikke uforstående overfor, at kommunen overvejer at afhænde Ungdomshuset på Gl. Skagensvej. Men det kommer meget bag på hende, at hun overhovedet ikke er blevet orienteret omkring de spirende ændringer. Ruth Andersen, der er chef for børne- og ungdomsforvaltningen, siger, at grunden til, at de unge selv endnu ikke er blevet orienteret, er, at hele processen ikke er startet endnu. - Vi er blot gået i gang med nogle overvejelser om det kunne være hensigtsmæssigt at flytte Ungdomshuset, siger Ruth Andersen. Hun tilføjer, at grunden til, at det overhovedet er kommet på tale at flytte Ungdomshuset, er, at Frederikshavn kommunale Musikskole skrifter adresse, og følgelig bliver der ledige lokaler i Skolegade. Det kunne således være, at Ungdomshuset i fremtiden ville få plads der. Og ifølge Ungdomsfællesrådet er der behov for et ungdomshus. Da Frederikshavn kommune for år tilbage spurgte byens unge om, hvad de mente, Frederikshavn manglede, så var et ungdomshus på anden pladsen - kun overgået af ønsket om en McDonalds. - I foråret fik vi foretaget en undersøgelse blandt de unge, der bruger Ungdomshuset, og undersøgelsen viste, at der i gennemsnit kommer 100 om ugen. Det er et ganske pænt resultat, siger Maria Mortensen. Blandt brugerne er unge mellem 14 og 25 år, der kommer for at spille musik, rollespil og teater. Dertil kommer et antal unge, der bare dropper ind i huset for almindeligt socialt samvær - og endelig indtager Frederikshavns Ungdomsfællesråd huset op til fire gange om ugen for at holde møde i diverse udvalg i rådet. Ruth Andersen understreger, at eventuelle omrokeringer inden for ungdomsmiljøet, vil ske for at få en bedre sammenhæng mellem de forskellige kommunale tilbud til byens unge. - Vi ser gerne, at Ungdomhuset kunne komme til at fungere bedre som et sted, hvor de unge naturligt ”dropper ind” for at hygge sig - og det vil vi absolut gerne være med til at drøfte med kommunen - det kræver bare, at vi bliver inddraget, siger Maria Mortensen.