EMNER

Unge fortjener at få stemme

I de seneste måneder har vi set Norge indtage Danmarks tidligere position, nemlig som det mest progressive land inden for demokratiudvikling.

Norge har netop tilladt 16-årige at stemme ved kommunalvalg i landet. I de seneste 100 år har det ellers været Danmark, der har haft førertrøjen. For eksempel da man i 1915 tillod kvinder at stemme og senere sænkede valgalderen fra 21 år til 20 år. Den blev sænket yderligere i 1978, hvor den kom ned på de nuværende 18 år. Nu må det være på tide med en nedsættelse til 16 år! Set i det lys og samfundets udvikling, så er det bestemt på tide, at Danmark igen kommer i førertrøjen, hvis vi ønsker et mere demokratisk samfund med samfundsinteresserede individer. Imidlertid synes dette tiltag at være lysår væk, eftersom regeringen og Dansk Folkeparti ikke har den store tiltro til unge menneskers dømmekraft og stadig nægter at give 16-årige, retten til at stemme og stille op ved valg. Regeringen vil derimod hellere end gerne nedsætte straffealderen fra de nuværende 16 til, hvis det stod til Dansk Folkeparti, 12 år. Hvad er det for et signal at sende til unge mennesker? Signalet, som udsendes, siger følgende: ”I kan sagtens blive dømt på baggrund af lovovertrædelser, men I må for alt i verden ikke få indflydelse på hvordan samfundet indrettes!” Det er et udtryk for dobbeltmoral og demokratisk underskud, når unge på 16 og 17 år ikke har nogen formel indflydelse på de love, de samtidig kan straffes efter. En sådan praksis burde ikke finde sted i et land, der bygger på demokratiske principper om rettigheder og pligter over for samfundet. Det er endvidere et negativt syn på unge som værende uansvarlige over for det samfund de er en del af. Det er et syn, der ikke har hold i virkeligheden. Det ved vi gennem vores arbejde i SF Ungdom, hvor vi møder unge i hverdagen på 16 og 17 år, der tager ansvar og er fuldt bevidste om samfundets indretning. I SF Ungdom er demokrati ikke bare noget, vi snakker om og bruger i tilfældige grundlovstaler. Det er noget, vi bruger i praksis ,og som vi vil udvide til at omfatte alle dele af samfundslivet. Derfor foregår vores arbejde for valgret til 16-årige ikke kun i avisernes debatspalter, men i lige så høj grad ude lokalt sammen med de unge for at give dem egentlig indflydelse på det samfund, som de er en del af. Lad os få Danmark tilbage i førertrøjen inden for demokratiudvikling! Vores unge fortjener en stemme.