EMNER

Unge i Elling sniffer lighthergas

Snifning af ligthergas kan give varige hjerneskader. Alligevel frister den korte rus unge. Nu sætter Elling Borger- og Grundejerforening fokus på problemet.

Gas er et ekstremt farlig rusmiddel. Elling Borger- og Grundejerforening hejser et advarselssignal og vil have SSP-konsulenten på banen. Arkivfoto

Gas er et ekstremt farlig rusmiddel. Elling Borger- og Grundejerforening hejser et advarselssignal og vil have SSP-konsulenten på banen. Arkivfoto

Det sker på baggrund, at en ung pige fornylig måtte på sygehuset efter have sniffet lightergas ved skolens cykelskure. Foreningen har henvendt sig til kommunens SSP-konsulent, og foreningens formand, Bent S. Karlsen, har henvendt sig til de lokale butikker, Spar-købmanden og DK-benzin, for at få dem til at fjerne lightergas fra hylden. Kurt Kristensen er medlem af borgerforeningens bestyrelse og selv politimand. Han siger, at det handler om mere end et enkeltstående tilfælde gas-snifning. - Ansatte i ungdomsklubben finder jævnligt gasdåser og lightere udenfor klubben. Han venter, at foreningens henvendelse til SSP-konsulenten resulterer i et møde om problemerne i løbet af foråret. Kurt Kristensen understreger, at foreningen ikke har mulighed for at holde øje med de unge i byen. Foreningen giver dog i j anuarnummeret af sit medlemsblad en række tips om hvilke misbrugssymptomer, forældrene skal være opmærksomme på hos deres børn.