EMNER

Unge i livlig debat på rådhuset

Alkohol og fester var emnet for første gang til "Unge på tinge"

Der var arrangeret bustransport, så alle unge fra hele kommunen havde mulighed for at deltage. Foto: Asbjørn Hansen

Der var arrangeret bustransport, så alle unge fra hele kommunen havde mulighed for at deltage. Foto: Asbjørn Hansen

Der var godt fyldt op i byrådssalen i Hadsund, da unge fra hele Mariagerfjord Kommune for første gang nogen sinde var sat i stævne for - næsten - at agere som det rigtige byråd. Men der er også udført et betydeligt stykke arbejde for at rekruttere de unge, fortæller Lars Otte Koefoed, der som ungdomsskoleleder har været en af fødselshjælperne. - Vi har lavet plakater og postkort, sendt kædesms'er og så videre. Det er selvfølgelig sværest første gang. Næste gang bliver det nok nemmere, mener han. Der bliver nemlig en næste gang. Anledningen til initiativet er, at kommunen nu er ved at vedtage sin nye ungdomspolitik, og heri indgår demokrati som et af fire hovedtemaer. Derfor ideen om at lade de unge debattere i de samme rammer som det rigtige byråd. - Vi synes, at det var naturligt at indtage byrådssalen, fordi det er en mere formel ramme. Det gør det lidt mere seriøst og højtideligt, men meningen er selvfølgelig, at det er de unges røst, der skal høres. Første emne var alkohol og fester, og det er et spørgsmål, der om muligt deler de unge endnu mere end voksne. Generelt var der - måske lidt overraskende - mange, der efterspurgte mere kontrol og flere begrænsninger. Blandt debattørerne var Julie Rosengreen, der er medlem af ungdomsrådet i Mariagerfjord. Hun var godt tilfreds med debuten for "Unge på Tinge", der efter planen skal følges op af flere. - Det var ikke er så meget, vi kunne blive enige om. Jeg må indrømme, at det nok bliver svært for byrådet at beslutte sig for noget ud fra det her, men det var dejligt at få lov at sige sin mening, og jeg tror, det bliver endnu bedre. Når folk hører andre sige noget, bliver det også nemmere at sige sin mening, tror hun. De unge var på forhånd blevet bedt om at forholde sig til spørgsmålene: 1. Mangler unge i Mariagerfjord Kommune muligheder for at feste i trygge rammer, og hvordan kan dette foregå? 2. Hvordan sikres et godt festmiljø for unge, og hvad kan politiets rolle være heri? Læs mere i NORDJYSKE, tirsdag