Lokalpolitik

Unge i valgkamp

Torsdag går det løs med valg af Ungeråd i Jammerbugt Kommune.

Over 300 unge fra niende klassetrin og op til 21 år er denne dag samlet i Sport & Kulturcenter Brovst, og på dagen kan interesserede melde sig på barrikaderne i valgkampen. De får mulighed for at få lavet en lille valgfilm, hvor de kan fortælle om, hvad de vil arbejde for, hvis de bliver valgt. - Håbet er, at interessen er stor nok til, at der på dagen kan vælges et Ungeråd, fortæller kulturkonsulent Ulla Tjell. Løre rammer Endnu er rammerne for rådets sammensætning og arbejde meget løse. Det er nemlig i høj grad op til de unge selv. Ved arrangementet torsdag er der sat nogle timer af til debat om, hvad et ungeråd skal lave, og hvordan arbejdet organiseres. - Derefter ligger der et stort arbejde i at hjælpe dem i gang, og det er kommunen også klar over og villig til, understreger Ulla Tjell. Eget budget Ungerådet får et aktivitetsbudget og mulighed for at fordele nogle penge. Tidligere har der været talt meget om, at unge i Jammerbugt Kommune gerne vil have et fællesskab med andre unge på tværs af alder, køn og bopæl. Det kunne være en opgave for Ungerådet. Kommunalbestyrelsen vil have en ungepolitik, som de unge selv skal komme med input til. Håbet er, at det kan lade sig gøre at engagere de unge i udviklingen af Jammerbugt Kommune. Lidt blod på tanden kan der muligvis komme fra nogle gæster ved arrangementet i Brovst. Det er den lokale folketingskandidat for Socialdemokratiet Ane Halsboe-Larsen samt medlemmer af Ungdomsrådet i Thy.