EMNER

Unge kæmper for kærligheden

Antallet af brud er hastigt på retur. Kernefamilien lever og er på vej til at få det bedre

KØBENHAVN:Det er ikke tilfældigt, at skilsmissetallet falder markant blandt de unge, mener psykologer og parterapeuter. De melder om en voksende vilje til at kæmpe for parforholdet, kærligheden og familien hos de yngre generationer. Det samlede antal skilsmisser i Danmark er fra 2004 til 2007 faldet med godt 10 procent fra 15.774 til 14.066. Stort set hele faldet er sket blandt de unge generationer. Antallet af skilsmisser blandt par, der har været gift i mindre end seks år, er faldet med hele 30 procent fra 5468 til 3824. Psykologer og parterapeuter, som Ritzau har talt med, er ikke i tvivl om, at tallene afspejler en ny holdning til parforhold og familie. Giver ikke op så let - Par i dag er indstillet på at gøre noget ved det, når der opstår problemer. De giver ikke så let op som tidligere, siger Finn Korsaa, magister i psykologi og psykoterapi. Han har gennem årtier beskæftiget sig med parforholdet som psykoanalytiker og psykoterapeut. - De unge gør noget ved problemerne i parforholdet, de går f.eks. i parterapi og læser bøger om selvhjælpsterapi, siger Finn Korsaa. Den samme oplevelse har lederen af Center for Familieudvikling, psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen. - Inden for de seneste år er det blevet langt mere accepteret at søge professionel hjælp, også selv om man ikke er ude i en stor krise. Det er ved at gå op for os, at der er store omkostninger ved en skilsmisse, ikke mindst for børnene, og det er blevet mere almindeligt og mindre tabubelagt at indrømme, at man har brug for hjælp, siger Annette Due Madsen. Fra midten af 1960'erne til begyndelsen af 1970'erne skete der en fordobling af skilsmissetallet i Danmark. Siden har den statistiske prognose for, at et ægteskab i Danmark ender med en skilsmisse, ligget på omkring 40 procent. Ifølge Korsaa og Due Madsen taler flere ting for, at det tal kan falde markant i fremtiden. Men de lægger begge vægt på, at et lavt skilsmissetal ikke er et mål i sig selv. - Målet er, at der er trivsel og tryghed i parforholdet og familien, ikke mindst fordi børnene lever af atmosfæren i hjemmet. Men alt andet lige er par, der trives godt, har et godt venskab og er præget af teamtænkning, langt mindre truet af skilsmisse, siger Annette Due Madsen. Luftige følelser Selv om man i dag gør mere for at holde sammen på parforholdet end tidligere, vil det næppe betyde et varigt fald i antallet af skilsmisser, mener direktøren for Institut for Fremtidsforskning Johan Peter Paludan. - Min kyniske opfattelse er, at de alligevel bliver skilt på et senere tidspunkt. Man vil gerne have et stabilt parforhold, men spørgsmålet er, om folk er i stand til at leve op til det, fordi de er så individualistiske. Det karakteristiske for den moderne familie er, at der ikke er ret meget, der binder den sammen. Familien har ikke længere nogen funktion, der er kun følelserne tilbage, og det er et luftigt stof, siger Johan Peter Paludan. Men det er Finn Korsaa ikke så sikker på. - Jeg ser en tendens til en større grad af fællesskabsfølelse. Det ligger dybt i os mennesker, det med fællesskabet. Jeg tror, at individualismen er under omvurdering. Jeg kan se i min praksis, at man kæmper meget mere for parforholdet og familien, siger han. Ændringen i de senere års skilsmissetal kan ikke forklares med et udsving i antallet af vielser, som har ligget stabilt på omkring 37.000 siden 2000. Nogle mener, at faldet hænger sammen med faldet i arbejdsløsheden, men sammenligner man skilsmisse- og ledighedskurven over en længere årrække, er der ingen klar overensstemmelse. /ritzau/