EMNER

Unge kan lære den svære kunst at fange havørred

TREND:Havørredfiskeriet i åerne topper her i efteråret, men det er langtfra en let sag at fange de populære fisk. Alene det at fiskene ikke tager føde til sig, når de vandrer op i ferskvand, siger en hel del om sværhedsgraden og det kan være svært at få "hul" på fiskeriet - især hvis man samtidig er junior og nybegynder. Derfor tilbyder juniorklubben i Trend Å Lystfiskeriforening at lære alle unge mellem 12 og 18 år, hvordan de lettest kommer i gang med det spændende fiskeri. Foreningens egne instruktører underviser i praktisk mede- og spinnefiskeri efter havørred, der er de mest effektive metoder for begyndere. Desuden undervises der om åens miljøforhold og hvad den rummer af flora og fauna. Efter at selve fiskeskolen er overstået, er der frit fiskeri for alle deltagere, indtil det bliver mørkt. Det foregår ved foreningens vad ved trend Å ved Boltrup-gården øst for Hyllebjerg i eftermiddag. Arrangementet er led i det landsdækkende initiativ, Fiskeskolens Ørreddag, som Danmarks Sportsfiskerforbund står bag. Tidligere på året har Fiskeskolen afholdt lignende arrangementer med mede- og kystfiskeri som temaer. Ideen er at give de unge færdigheder som gode all-round fiskere.