Unge kinesere læser i Hjørring

23 unge skal læse på EUC Nord resten af skoleåret

HJØRRING:- Det er godt, at Hjørring er sådan en stille by. Så har man ro og fred til at studere. Joh, den 19-årige kineser, Kong Fan Qiang, som netop er ankommet til byen for at læse på EUC Nord frem til sommer, har ambitionerne i orden, og er indstillet på at give den en ordentlig skalle de kommende måneder. Han skal læse sammen med 22 andre unge kinesere, som ankom løbende i sidste uge. De bor i den gamle flygtningeby for enden af Børge Christensens Vej, og det er da også så sandt som det er sagt, at der ikke sker meget på de kanter en søndag formiddag i slutningen af november. Dansk taler han og de øvrige studerende fra Kina ikke meget af. Kun et skævt tak og goddag bliver det til, men det skal der laves om på - snarest muligt, siger han. Samtalen foregår derfor på engelsk, på hvilket sprog de også undervises i på EUC Nord, hvor både kineserne og de danske lærere er kommet på en stor opgave. Og Kong Fan Qiang indrømmer gerne, at han med så få dage i Danmark langt fra har overblik over noget som helst. - Vi studerer og observerer i øjeblikket, siger han på egne og kammeraternes vegne. Og lader skinne igennem, at der nok skal blive tid til at være social med danskerne, når han får lidt mere fornemmelse for danske omgangsformer. Gruppearbejde ??? De 23 kinesere, som skal gennem den et-årige Højere Handelseksamen, går i en særlig klasse på EUC Nord. Bag sig har de hvad der svarer til en dansk studentereksamen - gennemført via en særdeles konservativ undervisningsform, som de selv udtrykker det. - Man bruger ikke gruppearbejde i Kina. En lærer gennemgår de ting, man skal læse hjemme, hvorefter man læser teksterne. Efterfølgende bliver man så stillet spørgsmål i emnet, siger Kong Fan Qiang, som allerede første dag i skolen fik slået fast, at sådan underviser man ikke i Danmark. Umiddelbart før interviewet var han ved at arbejde sig gennem en lang række spørgsmål om et emne, han SELV skulle læse sig til viden om. Og først bagefter ville læreren gennemgå stoffet. - Sådan gør man ikke i Kina, oplyste han med et smil til NORDJYSKE, ligesom han slog helt fast, at gruppearbejde, ja, det havde han aldrig prøvet før. Samarbejde på tværs Det er resultatet af lang tids forarbejde, som nu realiseres for EUC Nord. - Vi har et samarbejde med Roskilde Handelsskole, som kørte et lignende projekt sidste år. Og med afsæt i deres erfaringer besluttede vi, at det også kunne være en idé for os at at få en kinesisk klasse, siger studievejleder og international koordinator på EUC Nord, Knud Erik Sørensen. Han er ankermand på den nye klasse, og følger den tæt. - Det er jo noget helt nyt for os, og alene det, at vores lærere skal undervise på engelsk overfor en gruppe elever, som aldrig har prøvet hverken gruppearbejde eller selvstudier før, er en udfordring, siger han. Det er planen, at EUC Nord med den kinesiske klasse skal høste nogle erfaringer til senere klasser, som kan være med til at få EUC Nord til at fremstå som en international skole. - Og så vil det åbne øjnene hos vores danske elever om at fremmede kulturer ikke er så farlige, siger Knud Erik Sørensen. Et dyrt skoleår Prisen for at deltage i undervisningen på H.H.-niveau frem til skoleårets afslutning, er 60.000 kroner per elev. Hertil kommer logi i de gamle flygtningehytter, som er 1.600 kroner om måneden incl. varme. Lidt mad og tøj skal de unge kinesere også have, hvilket skal finansieres ud af egen lomme. - Det er vores forældre, der betaler, oplyste Kong Fan Qiang - og slog samtidig fast, at både han og kammeraterne havde planer om at finde fritidsjobs i løbet af ganske kort tid. For nok er der penge med hjemmefra, men lidt penge til fornøjelser skulle der også helst være - hvilket skinnede ganske tydeligt igennem hos den unge kineser. Bliver i Danmark Når de 23 kinesere til sommer efter planen står med et bevis på en gennemført eksamen, har de færreste planer om at tage hjem. Kong Fan Qiang vil læse arkitektur og design på en arkitektskole eller på universitet, og i det hele taget står der universitet i hovedet på de fleste af de unge kinesere. - Jeg regner med at blive her i fire til fem år - og måske længere, siger han. Og der er da også masser at lære for kineserne. Det første kulturchok fik de i fredags, hvor eleverne på EUC Nord holdt en lille fredagsbar, hvor der var både øl og smøger på bordene - på skolen. - Sådan noget kan ikke lade sig gøre i Kina. Der er skolen udelukkende et sted, hvor man lærer noget, siger Kong Fan Qiang. Billige studier Hvis kineserne består studiet på EUC Nord, hvor de selv betaler for undervisningen, får de bedre vilkår på universitet - eller hvor de måtte vælge at studere. For med eksamensbeviset i hånden, får de automatisk forlænget opholdstilladelsen, ligesom undervisningen fremover bliver gratis for dem. Herefter skal de ”kun” betale for logi, kost og for andre livsfornødenheder i Danmark.