Arbejdsulykker

Unge kommer oftest til skade

Det er de unge, som oftest kommer til skade på byggepladser. Arbejdstilsynets årsopgørelse for 2007 afslører, at 17,7 procent af alle arbejdsulykker i byggeriet rammer en person mellem 18 og 24 år.

For arbejdsmarkedet generelt er det tilsvarende tal kun godt 13 procent. Ifølge Nyhedsbrevet 3 F, er det imidlertid kun toppen af isbjerget. Mange ulykker anmeldes ikke Analyser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at de unge i byggeriet er markant dårligere til at anmelde deres ulykker. Kun 40 procent af de unges arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen bliver anmeldt til Arbejdstilsynet. – Det er almindelig kendt, at langt fra alle arbejdsulykker bliver anmeldt som de skal, og det gælder også de alvorlige ulykker, som medfører efterfølgende sygdom, som der efter loven er pligt til at anmelde, men det viser sig, at de unge, beskæftiget i byggeriet, er væsentligt dårligere end de lidt ældre til at få anmeldt en arbejdsulykke, siger seniorforsker Kim Lyngby Mikkelsen til Nyhedsbrevet 3 F. Af 13 dødsulykker inden for bygge og anlæg i 2007 var fem af de omkomne under 24 år. Undervisning i risici Hos 3Fs byggegruppe i Aalborg gør de ansatte, hvad de kan, for at forberede deres medlemmer på de farer, deres erhverv indebærer. – På de tekniske skoler bliver vores lærlinge gjort opmærksom på, hvad de skal passe på, fortæller Ivan Bak, som er næstformand i Byggegruppen. Han mener, at også arbejdsgiverne har et ansvar for at få lært de unge ordentligt op. – Der er mange af dem, som kommer ind i branchen, som vi ikke får fat i. Det kan være 18-20-årige, som bliver hyret til enkelte opgaver, siger Ivan Bak, og fortæller at 3F af og til får nys om ikke-medlemmer via deres tillidsmænd. Unge, som står udenfor fagforeningen, får en ringere indsigt i, hvor farerne ved deres job ligger.