Unge konfirmeres for tidligt

Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om det er forældres ret at pådutte et nyfødt barn en bestemt tro, men dette handler om konfirmationen af ovenstående.

En konfirmation handler jo om selv at bekræfte, hvad éns forældre sagde ja til, da man lå på armen iført en lang kjole. "Forsager du djævelen og alle hans gerninger?". Dette lader mig hvert år stå tilbage med en lidt ulden smag i munden. Jeg har pæn tiltro til den danske ungdom og dens dømmekraft, da mange børn og unge går rundt og gør sig store tanker om livet og troen på samme, så deter ikke her jeg sætter hælene i. Men de fleste kan stadig huske, hvor svært det var at være usikker teenager og konstant være på vagt for ikke at træde uden for normen og stå alene. Når en pige eller dreng på 13 år knæler foran præsten, siger man ikke ja til kirken, man siger nej til at stå alene og gøre det modsatte af klassekammeraterne. Det er at sælge sin religion for billigt, for kirken er sikker på at få en køber, når alternativet for den unge er at købe en vare, der kan koste én vennerne. 84,3 pct. af den danske befolkning er medlem af den danske folkekirke, men kun 16 pct. deler kirkens gudsopfattelse. Når kirke og tro spiller så ubetydelig en rolle i den almindelige danskers liv, hænger det netop sammen med, at tro kun er noget, man tager stilling til, når man skal finde ud af, hvad man vil lave dagen før Blå Mandag. Ville det ikke være logisk, at den dag du bliver myndig til at kunne stemme på det parti, der bedst varetager dine interesser, er det samme år, du tager stilling til, om det er Gud, Allaheller dig selv der bedst varetager dit liv? Da er man netop moden til atvære kritisk og de fleste tør handle anderledes end sine omgivelser. Jeg kan også kun se det som en fordel for de forskellige trossamfund, da vi nu har mennesker, som frivilligt og aktivt har taget et valg, og det vil sikkert give flere loyale kirkegængere. Præsterne må have bedre tiltro til deres egen religion, der vil ikke kun være købere, hvis der er tilbud, hvis man selv er sikker i, hvad man sælger, kan man sælge det til overpris og stadig have efterspørgsel.