Unge kriminelle svigtes

KØBENHAVN:Kun hver ottende af de unge, der er anbragt på en sikret institution for alvorlig kriminalitet, får inden for den lovpligtige tidsfrist en plan for, hvad de sociale myndigheder vil stille op med dem i fremtiden, skriver Politiken. - Jeg har til dato aldrig set en foreløbig handleplan. Det er kritisabelt, at vi har kommuner, der ikke overholder loven. Og det er elendigt for de unge, der er allermest langt ude og har allermest brug for styring og handling, at de ikke bliver lavet, siger Lars Emil Andersen, forstander for den sikrede institution Grenen, til Politiken. Unge under 18 år, der begår alvorlig kriminalitet og bliver anbragt på en sikret institution, skal have en foreløbig handleplan. Det er kommunerne ifølge serviceloven forpligtet til at lave inden for syv dage, efter at den unge er blevet pågrebet. Men det sker kun sjældent, viser en opgørelse, som institutionerne har lavet. Kun 49 af de 407 unge, der i 2007 skulle have haft en foreløbig handleplan, havde en plan for deres fremtid, da de flyttede ind på den sikrede institution. En rundspørge til de sikrede institutioner, som Politiken har lavet, viser, at det stadig halter med handleplanerne. Fem af landets syv sikrede institutioner efterlyser handleplaner og kritiserer de handleplaner, der bliver lavet, for at være af alt for dårlig kvalitet, mens en enkelt vurderer, at handleplanerne er blevet bedre i løbet af det sidste år.