Uddannelse

Unge ledige vælger børn

Kvinder på kontanthjælp og barsel

FREDERIKSHAVN:En relativt stor andel unge kvinder på kontanthjælp i Frederikshavn Kommune får børn i stedet for eventuel uddannelse og arbejde. Det fremgår af et notat fra Arbejdsmarkedscentret til Arbejdsmarkedsudvalget. Den 24. august var der 171 ledige kontanthjælpsmodtagere under 25 år i kommunen. Næsten 100 af disse unge er indplaceret i matchkategori 4 og har dermed så væsentligt begrænsede kompetencer og ressourcer, at de ikke umiddelbart kan opfylde arbejdsmarkedets krav. Kontanthjælpsmodtagerne er matchkategoriseret 1-5. I kategori 1 har den unge umiddelbart en ballast, der gør at de vil kunne påtage sig et ordinært arbejde, mens den laveste match 5 betyder, at den unge aktuelt ikke har nogen arbejdsevne. I de tre første match, hvor forudsætningerne ”umiddelbart”, ”i høj grad” eller ”delvist” er til stede, er de unge ledige kvinder langt i overtal. I kategori 1 udgør kvinderne 94,1 procent og i kategori 2 udgør de 82,7 procent, mens de i match 4 udgør godt halvdelen. I match 5, der omfatter cirka 15 unge kontanthjælpsmodtagere er der en svag overvægt af unge mænd. Som udgangspunkt, sådan som matchkategoriseringen afslører, er der gode muligheder for at bringe en større del af de unge med en kompetencegivende uddannelse i beskæftigelse, fastslår arbejdsmarkedsudvalget. Formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Jørn Larsen (V) siger, at det er et problem, at så mange unge ikke er kommet i beskæftigelse. - Der skal gøres en indsats, så der tages fat i tingene hurtigst muligt, og det har vi fået sat i gang, siger Jørn Larsen. At en del af de unge ledige kvinder i stedet for en uddannelse eller arbejde har valgt moderskabet, ser Jørn Larsen intet problem i. - Det er også kun godt, at der bliver født nogle børn, og mange unge kvinder har ingen som helst problemer med bagefter at gå i kast med uddannelse eller et job, påpeger han.