Færdselsforseelser

Unge mænd er farlige i trafikken

Analyse af uheld i Frederikshavn Kommune viser, at de 18-40 årige mænd er de farligste bilister

antallet af trafikuheld er nogenlunde stabilt. Men uheldene er blevet værre, og flere kommer til skade. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

antallet af trafikuheld er nogenlunde stabilt. Men uheldene er blevet værre, og flere kommer til skade. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Det er de 18-40-årige mænd, der tegner sig for de alvorligste uheld i Frederikshavn Kommune. Det viser den uheldsstatistik, som Grontmij/Carl Bro har lavet på baggrund af uheldstal fra de seneste fem år. - Kigger man henover de fem år, er der sket cirka det samme antal ulykker hvert år. Der var en faldende tendens i 2005 og 06, som desværre udlignede sig i 2007, siger Peter Møller Rasmussen fra Park & Vej. Undersøgelsen viser dog også, at ulykkerne i løbet af de fem år er blevet meget mere alvorlige. Antallet af personskadeulykker er steget med hele 14 procent. De fleste personskader sker i forbindelse med ulykker i landområderne. - Vi har det seneste år set et skred i typen af uheld, fra krydsuheld i byerne til flere strækningsuheld på åbent land. Og det er hastigheden på åben strækning, der er synderen. De yngre mennesker med manglende rutine undervurderer, hvor hårdt hastigheden slår, når de mister herredømmet og kører af vejen, siger Aage Christensen fra Nordjyllands Politi. Det er stadig krydsulykker i byerne, der er flest af, men den generelt lavere fart i byerne betyder, at det her oftere er materiellet, der får bulerne. Personbiler topper listen Det er helt tydeligt personbiler, der tegner sig for flest uheld og personskader. I antal kommer ulykker på knallert 30 ind på andenpladsen. Cirka 15 procent af alle uheld er cyklistuheld, og her er fordelingen sådan, at det i den unge aldersgruppe er drengene, og i den ældre aldersgruppe kvinderne, der er involverede i uheld. Kørsel med promille er ikke blot ulovligt, men også rigtig farligt. Det viser statistikken over uheld, hvor føreren er spirituspåvirket. En fjerdedel af samtlige uheld i Frederikshavn Kommune involverer alkohol, og igen er det de 18-40-årige, der tegner sig for hovedparten af uheldene. I flest tilfælde med en promille på over 1,20, og i mere end halvdelen af tilfældene i soloulykker. Ikke alle uheld er med Alvoren af promillekørsel er netop nu på dagsordenen med kampagnen "Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist", som kommunen gennemfører i samarbejde med en række aktører inden for færdselssikkerhed. Tallene i statistikken er hentet fra Vejdirektoratet, og indeholder alle de trafikuheld, hvor politiet har optaget rapport. For Frederikshavn Kommune er der i den femårige periode rapporteret 507 uheld. Ikke alle uheld indgår dog i statistikken. Yderligere 130 mindre uheld er kommet til politiets kendskab; uheld, som ikke er rapportpligtige, da de kun omfatter mindre materiel skade. I tallene indgår heller ikke de uheld, hvor skadede trafikanter blot møder op på skadestuen. Den type ulykker registreres ikke i dag som trafikuheld. Det skal de i fremtiden, og derfor får skadestuerne i nærmere fremtid et system til at registrere også de uheld. Uheldsstatistikken er lavet i forbindelse med Frederikshavn Kommunes Trafiksikkerhedsplan. Den indeholder desuden borgernes indrapporteringer af utrygge steder i trafikken. Og her kan man stadig give sit besyv med. På Frederikshavn kommunens hjemmeside, under Borger og Trafiksikkerhed, kan man indtaste sine erfaringer med utrygge steder i trafikken i Frederikshavn Kommune. Undersøgelsen er åben indtil 30. maj 2008.