Unge mener, at der gøres for lidt for at stoppe mobning

De unge lægger mere mærke til, når der mobbes

FREDERIKSHAVN: 68 unge mennesker bliver mobbet heraf 15 meget ofte. Det fremgår af den livsstilsundersøgelse, som SSP/ Ungdomskonsulent Erik Graves har offentliggjort, hvor 1422 unge mellem 13 og 17 år har svaret på spørgsmål om en række emner blandt andet mobning. Procentuelt er der altså tale om en procent, der bliver mobbet meget ofte og fire procent, der svarer at de ofte bliver mobbet. Men de unge har til gengæld de andres opmærksomhed. For selvom langt de fleste unge ikke bliver mobbet, så synes langt flere, at skolerne gør for lidt for at stoppe mobning. - 21 procent af de adspurgte mener, at skolens indsats for at forebygge mobning er for dårlig. Så der kan være tale om et område, hvor der måske skal iværksættes en ekstraordinær indsats, konkluderer Erik Graves. Han har netop skrevet måske, fordi han selv oplever, at der er utrolig meget fokus på mobning. - Når jeg for tiden bliver inviteret ud på skolerne, så handler det mest om at gøre noget mod mobning. Han pointerer, at det ikke er tilstrækkeligt, at skolen har vedtaget en mobbepoliti,. - Arbejdet og indsatsen skal ske ude i de enkelte klasser. Det er her kammeraterne opdager, at en har det skidt, og så kan de få en oplevelse af at skolen ikke gør noget, fordi lærerne måske ikke har lagt mærke til mobningen. Og måske ved de unge ikke, hvad der rent faktisk bliver gjort for den mobbede elev, siger Erik Graves. Han opfordrer også forældrene til at undlade at tale dårligt om skolen og andre børn, for det kan forstærke den negative stemning i klassen mod en bestemt person. Det gælder både hvis ens barn bliver mobbet eller ikke gør det. - Man skal som forældre hellere fokusere på det positive og forsøge at finde en løsning sammen med barnet. Ellers bliver børnene bare passive og indadvendte. I vores projekt med de stille piger arbejder vi netop med at give den gruppe mere selvværd. 90 procent af dem blevet mobbet og rigtig mange voksne har fortalt dem, hvad de skal gøre.