Unge mister nærhed i vejledning

Nyt center i Aalborg overtager vejledning af unge om studievalg

HJØRRING:Når det nye skoleår begynder, vil de unge på gymnasier og handelsskoler ikke længere kunne blive vejledt omkring valg af videregående uddannelse af deres sædvanlige vejleder på skolen. Den opgave er som en del af en større vejlederreform blevet samlet i syv regionale vejledningscentre, og for vores landsdel ligger det center i Aalborg og hedder Studievalg Nordjylland. Det betyder, at vejlederne på ungdomsuddannelserne fra 1. august kun må vejlede de unge omkring ting, der har med selve gymnasiet eller handelsskole at gøre - det kan være valgfag eller råd omkring eksamen. Falder talen på, hvad den unge vil læse efter endt studentereksamen, skal vejlederen efter den ny lov henvise til Studievalg Nordjylland i Aalborg. Vejledere på Hjørring Gymnasium, Teknisk Gymnasium (HTX) og Handelsskolen (HH), begge under EUC Nord, er bekymrede for, at nærheden mellem elev og vejleder går tabt i det nye system. - Overordnet forstår jeg det ikke, og jeg synes, det er en dårlig idé. Nærheden i vejledningen er vigtig, det giver tillid. Den nærhed kan de aldrig få fra Aalborg af, selv om de kommer ud på skolerne og laver store fælles arrangementer. Vi har et godt kendskab til eleverne, og jeg tror, at det bliver svært for eleverne at snakke med en fremmed, siger Vibe Schmidt, studievejleder på Hjørring Gymnasium. Hun bakkes op af Benth Andersen, studievejleder på HTX og Søren Spanner, studievejleder på HH, som fremhæver, at vejledning ikke bare handler om at give konkrete svar på konkrete spørgsmål. De ser begge nærhed og kendskab til eleven som vigtige forudsætninger for en god vejledning. Studievalg Nordjylland serdet derimod, at vejlederen ikke kender eleven, idet de ikke har forudindfattede meninger om eleven.