Unge ønsker adgangsbegrænsninger

Kun 11 ud af 773 folkeskoleelever ønsker fri adgang til værtshuse ved nattetide

HJØRRING:Kun 11 ud af 773 folkeskoleelever i Hjørring Kommune ønsker, at der ikke skal være adgangsbegrænsning i forbindelse med værtshusbesøg. Det står klart, efter at NORDJYSKE har lavet en undersøgelse blandt folkeskoleeleverne fra 7. til 10. klasse i Hjørring Kommune. Som nævnt har i alt 773 elever svaret på spørgsmål fra NORDJYSKE, og samstemmende lyder det: Der skal være adgangsbegrænsninger i forbindelse med besøg på værtshuse. Aldersgrænse på 16 år Præcis hvor en aldersgrænse skal ligge, kniber det med at blive enig om blandt de 13-16-årige i Hjørring. Størst tilslutning er der blandt folkeskoleeleverne til en aldersgrænse på 16 år. Det kan 34,4 pct. bakke op om. Rangeret som nummer to er en aldersgrænse på 15 år, hvilket også svarer til den kriminelle lavalder. Blandt de unge mener 26,8 pct., at en sådan aldersgrænse ville være passende. 18,7 pct. af de adspurgte elever mener derimod, at grænsen skal ligge ved 18 år, hvilket svarer til det man blandt andet kender fra Jomfru Ane Gade i Aalborg. Noget tyder altså på, at de unge ikke er enige i de nuværende regler for Hjørring Politikreds, som tillader selv småbørn at opholde sig i værtshusmiljøet ved nattetide. I øvrigt er det disse regler, som man i Løkken/Vrå Kommune kæmper for at bevare. Ikke alkohol til alle I forbindelse med NORDJYSKEs undersøgelse er de unge endvidere blevet spurgt om, hvor gammel, de mener, man skal være for lovligt at kunne købe alkohol på diskoteker og værtshuse. Her er tendensen også ganske klar: Kun 8 ud af de 773 mener, at alle bør have lov til at købe alkohol. Endnu en gang er der størst tilslutning til alderen 16 år. Således mener 30,2 pct. at det vil være en passende alder. Knap en fjerdedel foreslår 15 år, mens lidt flere mener, at de nuværende 18 år skal være rundet, før det er lovligt at købe spiritus.